เสียงของลูกค้า (Voice Of Customer)

พฤษภาคม 2565

มีนาคม 2565

  • ไม่มีผู้ร้องเรียน

มกราคม 2565

  • ไม่มีผู้ร้องเรียน

กันยายน 2564

สิงหาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

  • ไม่มีผู้ร้องเรียน

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ปี 2566
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562