TurnItIn FAQ

ทั่วไป

อยากทราบวิธีการใช้งาน Turnitin เบื้องต้น

ผู้ใช้งานสามารถดูวิธีการใช้งาน Turnitin ได้ที่ http://www.car.chula.ac.th/turnitin.php ค่ะ

หน้าเว็บขึ้นให้เลือกภาษา ควรเลือกเป็นภาษาใด

การเลือกภาษา (Choose Your Site) สำหรับโปรแกรม Turnitin ที่ทางจุฬาฯ บอกรับนั้น ให้เลือกเป็น (English United States & Canada) หากเลือกเป็นภาษาอื่นจะ login ไม่สำเร็จ

หากลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร

สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้โดยดำเนินการดังนี้

 1. ไปที่หน้าสำหรับ login (http://www.turnitin.com/en_us/login) คลิกที่ Reset Password 2. ระบบจะให้กรอกอีเมลและนามสกุล 3. ระบบจะให้ตอบคำถามกันลืมตามที่เคยระบุไว้ หากจำคำตอบไม่ได้สามารถเลือกที่ Forgot your answer ได้ 4. ระบบจะส่งลิ้งค์สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ไปให้ที่อีเมลโดยต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงTurnitin รองรับไฟล์ขนาดเท่าไหร่และไฟล์ชนิดใดบ้างที่ส่งตรวจได้

Turmitin รองรับไฟล์ได้หลายชนิด ดังนี้

 • ขนาดไฟล์
  • ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 20 MB
  • ไฟล์ต้องมีจำนวนคำอย่างน้อย 20 คำ
  • มีความยาวไม่เกิน 400 หน้า
 • ชนิดของไฟล์ที่รองรับ
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • Microsoft PowerPoint
  • WordPerfect
  • PostScript
  • PDF
  • HTML
  • RTF
  • OpenOffice (ODT)
  • Hangul (HWP)
  • Google Docs
  • plain text
ขนาดของไฟล์งานมีขนาดมากกว่าที่กำหนด ควรทำอย่างไร
 • หากในไฟล์มีรูปภาพ ให้ลบรูปภาพออก หรือบันทึกไฟล์ในรูปแบบ rich text (.rtf) หรือ plain text เพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง
 • หากไฟล์เป็นรูปแบบ PDF และมีขนาดเกิน 20 MB ให้ทำดังนี้
  1. คัดลอกเนื้อหาในเอกสาร
  2. เปลี่ยนรูปแบบกระบวนการอัพโหลดเป็น Cut & Paste Upload
  3. วางเนื้อหาที่คัดลอกลงในกล่อง Cut and paste your paper
หากไม่สามารถดาวน์โหลดรายงานการตรวจสอบ (Originality Report) ได้จะทำอย่างไร

ให้ print screen หน้าจอแสดงเปอร์เซ็นต์การคัดลอก บันทึกในรูปแบบ PDF เพื่อใช้สำหรับส่งในระบบ i-Thesis

Instructor

สร้างบัญชี (Account) สำหรับ Instructor อย่างไร

สำหรับอาจารย์ที่ต้องการใช้บริการ Turnitin ให้กรอกข้อมูลแจ้งความจำนงมาที่ https://forms.gle/kvJ2PW1Mx5n9xYue7 เมื่อเพิ่มชื่อในระบบเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลจากระบบส่งไปยังอีเมลจุฬาฯ ของท่าน เพื่อสร้างบัญชี Turnitin หลังจากได้รับอีเมล ให้ทำตามขั้นตอนดังคู่มือต่อไปนี้

คู่มือการใช้ Turnitin ประเภท "Instructor"

For Instructor who need to use Turnitin. Please send the request and information by fill the request form via https://forms.gle/kvJ2PW1Mx5n9xYue7 After admin add your email to system, the email from Turnitin will be send to you in your Chula mailbox. For create new account please follow the step as is below
Turnitin Manual for Instructor

ต้องการเปลี่ยนวันหมดอายุของห้องเรียน (Class) ทำอย่างไร

ไปที่หน้า Home คลิก Edit ที่ด้านขวาของชื่อห้องเรียน จากนั้นเปลี่ยนวันหมดอายุของห้องเรียนที่หัวข้อ Class end date โดยวันที่หมดอายุจะต้องไม่เกิน 7 ปี นับจากการสร้างห้องเรียน เมื่อเปลี่ยนวันหมดอายุแล้ว คลิก Submit

นิสิตส่งงานแล้ว แต่ไม่เห็นรายงานการตรวจสอบหรือ Originality Report จะทำอย่างไร

นิสิตไม่เห็น Originality Report เนื่องจาก Instructor ผู้สร้างการบ้าน (Assignment) กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าไม่อนุญาตให้นิสิตเห็น Originality Report ดังนั้นให้ Instructor แก้เงื่อนไขของการบ้าน โดยคลิก More actions ภายใต้ชื่อการบ้าน แล้วเลือก Edit settings จากนั้นที่ Optional settings หัวข้อ Allow students to see Originality Reports ให้เลือก Yes แล้วคลิก Submit

ต้องการลบงานที่ส่งตรวจไปแล้ว ทำอย่างไร

ห้ามลบงานที่ส่งตรวจไปแล้วเองเด็ดขาด!!! หากต้องการลบงานกรุณาแจ้งความประสงค์ที่จะลบงาน พร้อมทั้งส่งข้อมูลของงาน คือ Paper ID และ Class ID ไปยังคุณปิยธิดา ห่อประทุม Email: piyathida.h@car.chula.ac.th การลบงานที่ส่งตรวจไปแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24 ชั่วโมง

Student

สร้างบัญชี (Account) สำหรับ Student อย่างไร
 1. เริ่มต้นใช้งานโดยการ create account ของตนเองด้วยอีเมล์จุฬาฯ (...@student.chula.ac.th)
 2. เลือกประเภทผู้ใช้เป็น "Student"
 3. นิสิตต้องทราบ Class ID และ Class enrollment password ที่ "Instructor" หรืออาจารย์เจ้าของรายวิชาเป็นผู้สร้าง ในการเข้าไปส่งงานของรายวิชานั้นๆ
คู่มือการใช้ Turnitin ประเภท "Student"

For student who need to use Turnitin. Please following this step as below.

 1. Start using Turnitin by create your own account with Chula email. (... @ student.chula.ac.th)
 2. Select user type as Student.
 3. Need to know Class ID and Class enrollment password from instructor or advisor for register and send your work to turnitin.
Turnitin Manual for Student
ส่งงานแล้ว แต่ไม่เห็นรายงานการตรวจสอบหรือ Originality Report จะทำอย่างไร

นิสิตไม่เห็น Originality Report (ภายใต้หัวข้อ Similarity ขึ้นคำว่า Not Available) เนื่องจาก Instructor หรือผู้สร้างการบ้าน (Assignment) กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าไม่อนุญาตให้นิสิตเห็น Originality Report ดังนั้นให้นิสิตแจ้ง Instructor ให้เปลี่ยนเงื่อนไข นิสิตจึงจะสามารถเห็น Originality Report ได้

ส่งงานโดยการ Resubmit แต่ไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์การคัดลอกให้

กรณีส่งงานโดยการคลิกปุ่ม Resubmit จะต้องรอ 24 ชั่วโมง Turnitin จึงจะปรากฏเปอร์เซ็นต์การคัดลอกให้