รายชื่อห้องสมุดในจุฬาฯ

ห้องสมุดสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

Aquatic Resources Research Institute Library

ที่อยู่ อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ใกล้คณะเภสัชศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-8161

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 น.-16.00 น. พัก 12.00 น.-13.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Architecture Library

ที่อยู่ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ใกล้คณะศิลปกรรมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4335

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 น.-18.15 น. เสาร์ 10.00 น.-15.40 น. อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ แลกบัตรที่เคาน์เตอร์บริการ

ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

Arts Library

ที่อยู่ อาคารมหาวชิราวุธ ชั้น 1-3 คณะอักษรศาสตร์ ใกล้หอประชุมจุฬา

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4891,0-2218-4851

เวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคการศึกษา 8.00 น.-18.00 น. ช่วงปิดภาคการศึกษา 8.00 น.-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เสียค่าบริการวันละ 20 บาท การแต่งกาย สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง เสื้อมีแขน ห้ามเสื้อแขนกุด รองเท้าหุ้มส้น

สรรพศาสตร์สโมสร

Arts Library : Mahachakri Sirinthorn Bld.

ที่อยู่ อาคารมหาจักรีสิรินธร ชั้น 2 คณะอักษรศาสตร์ ใกล้หอประชุมจุฬาฯ

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4876, 0-2218-4864

เวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-18.00 น. เสาร์ 9.00 น.-17.00 น. อาทิตย์ ปิดบริการ ช่วงปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เปิดบริการเฉพาะนิสิตคณะอักษรศาสตร์

สถาบันเอเชียศึกษา

Asia Study Institute Library

ที่อยู่ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณีชั้น 7 ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์-คณะรัฐศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7411

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-16.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ

ห้องสมุดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ สารและของเสียอันตราย

Center of Excellence on Hazardous Substance Management Library

ที่อยู่ อาคารวิจัยจุฬาฯ ชั้น 9 ใกล้ศศินทร์หลังอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4167

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 น.-16.30 น. พัก 12.00 น.-13.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ แลกบัตรที่ รปภ

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

Center of Learning Network for the Region Library

ที่อยู่ ศูนย์วิทยบริการ จุฬา-น่าน อาคาร วิชชาคาม 1 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ตรงข้ามสนง กกต ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ส่วนอำนวยการกลาง อาคารจามจุรี 5 ชั้น 7

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0086 ,054-600050 ต่อ140

เวลาเปิดบริการ

บุคคลภายนอก

หอสมุดกลาง

Central Library

ที่อยู่ สำนักงานวิทยทรัพยากร อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ใกล้โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-2929, 0-2218-2918

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-21.00 น. เสาร์ อาทิตย์ 9.00 น.-18.00 น. ช่วงสอบ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เสียค่าบริการวันละ 20 บาท รับสมัครสมาชิกรายปี

ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Chula Business School Library

ที่อยู่ อาคารอนุสรณ์50 ปี ชั้น 7 - 8 ใกล้จามจุรีสแควร์(แยกสามย่าน)

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-5725-30

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-20.00 น. เสาร์ อาทิตย์ 9.00 น.-17.00 น. วันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก ให้บริการได้วันจันทร์ พุธ และศุกร์ นิสิตเก่า/นักศึกษา/ข้าราชการเก็บค่าบริการ 10 บาท/วัน บุคคลทั่วไปเก็บค่าบริการ 20 บาท/วัน การแต่งกาย สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง เสื้อมีแขน ห้ามเสื้อแขนกุด รองเท้าหุ้มส้น

ห้องสมุดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

College of Public Health Sciences Library

ที่อยู่ อาคารสถาบัน 3 ชั้น 11 ใกล้คณะเภสัชศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-8199,0-2218-8046-7

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ ช่วงเปิดภาคการศึกษา 8.00 น.-17.00 น. ช่วงปิดภาคการศึกษา 8.00 น.-16.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อ แลกบัตรที่รปภ

ห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์

Communication Arts Library

ที่อยู่ อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ ชั้น 5 คณะนิเทศศาสตร์ ใกล้คณะนิติศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-2225

เวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-18.00 น. เสาร์ อาทิตย์ 10.00 น. -18.00 น. ช่วงปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-17.00 น.

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-16.00 น. เสียค่าบริการวันละ 20 บาท

หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CU Memorial Hall Library

ที่อยู่ อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 15 และตึกจักรพงษ์(พิพิธภัณฑ์) ใกล้หอฬิกา

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4595, 0-2218-7097

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-16.00 น. พัก 12.00 น.-13.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ กรอกแบบฟอร์ม แสดงบัตรประจำตัว

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

Dentistry Library

ที่อยู่ อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ปี ชั้น 3-4 ใกล้คณะสัตวแพทยศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-9017-9

เวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ 7.00 น.-20.00 น. เสาร์ 8.30 น.-15.30 น. อาทิตย์ ปิดบริการ ช่วงปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ 7.00 น.-16.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 บุคคลทั่วไปเสียค่าบริการ 20 บาท นิสิตเก่า/ข้าราชการไม่เสียค่าบริการ

ห้องสมุดธรรมสถาน

Dharma Centre Library

ที่อยู่ ใกล้สระว่ายน้ำ 25 เมตร

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-3018-9

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 น.-18.30 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ ปิดบริการเดือนเมษายนและตุลาคม

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

Economics Library

ที่อยู่ คณะเศรษฐศาสตร์ ตรงข้ามศาลาพระเกี้ยวใกล้คณะพาณิชยศาสตร์ฯ

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-6221-2

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-20.00 น. พัก 12.00 น.-13.00 น. เสาร์ 9.45 น.-17.00 น. อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อ แลกบัตรที่เคาน์เตอร์บริการ

เทพบรรณรัตน์ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา

Education Information Resources Center

ที่อยู่ อาคารพระมิ่งขวัญ การศึกษาไทย ชั้น 1-3 คณะครุศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-2429, 0-2218-2430

เวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-19.00 น. เสาร์ อาทิตย์ 9.00 น.-18.00 น. ช่วงปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อ แลกบัตรที่เคาน์เตอร์บริการ

ห้องสมุดสถาบันวิจัยพลังงาน

Energy Research Institute Library

ที่อยู่ อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 ใกล้คณะเภสัชศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-8095

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-16.00 น. พัก 12.00 น.-13.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อ แลกบัตรที่ รปภ.

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

Engineering Library

ที่อยู่ อาคารตึกวิศวกรรมศาสตร์ 3 ชั้น 3 ใกล้หอนาฬิกา

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-6364

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-18.00 น. เสาร์ 10.00 น.-18.00 น. อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อ แลกบัตรที่เคาน์เตอร์บริการ

ห้องสมุดสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

Environmental Research Institute Library

ที่อยู่ อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 ใกล้คณะเภสัชศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-8222

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อแลกบัตรที่ รปภ

ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์

Fine & Applied Arts Library

ที่อยู่ อาคารศิลปกรรมศาสตร์1 ช้ัน 1 ใกล้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรงข้ามหอประชุมจุฬาฯ

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4574

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ ลงชื่อที่เคาน์เตอร์บริการ

สถาบันความมั่นคงและนานาชาติ

Institute of Security and International Studies Library

ที่อยู่ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 5 ใกล้คณะเศรษฐศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7432

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 7.30-16.00 น. พัก 12.00 น.-13.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ แลกบัตรที่รปภ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

International Institute for Trade and Development : UNCTAD Collection Library

ที่อยู่ อาคารวิทยพัฒนา ช้ัน 8 ใกล้เรือนไทยจุฬาฯ

เบอร์โทรศัพท์ 0-2216-1894-7

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 น.-15.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ แลกบัตรที่รปภ

ห้องสมุดสถาบันภาษา

Language Institute Library

ที่อยู่ อาคารเปรมบุรฉัตร ชั้น 3 ใกล้ศาลาพระเกี้ยว

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-6025

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-16.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ (ให้บริการเฉพาะนิสิตบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเท่านั้น)

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อและแลกบัตรที่รปภ

ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์

Law Library

ที่อยู่ อาคารทวาราวดีชั้น 1 - 3 (ทางเข้าอยู่ชั้น 2) ใกล้คณะนิเทศศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-2080

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-20.00 น. เสาร์ 9.00 น.-18.00 น. อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 เสียค่าบริการคนละ 20 บาท แลกบัตรที่เจ้าหน้าทีประจำประตูเข้า-ออก

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์

Medicine Library

ที่อยู่ อาคารหอสมุด ใกล้ตึกอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาฯ

เบอร์โทรศัพท์ 0-2252-7852,0-2254-8756, 0-2256-4266 ต่อ111

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-22.00 น. เสาร์ อาทิตย์ 9.00 น.-17.00 น. ช่วงสอบ 8.00 น.-24.00 น. ทุกวัน

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่ให้เปิดบริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อที่รปภ.

ห้องสมุดสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

Metallurgy and Materials Science Research Institute Library

ที่อยู่ อาคารวิทยาลัยปิโตเลียมฯ ชั้น 9 ใกล้ศศินทร์ซอยจุฬาฯ 12

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4214

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-16.00 น. พัก 12.00 น.-13.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อ แลกบัตรที่รปภ

ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะกำจัด มงคลกุลเพื่ออุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

Petroleum and Petrochemical Colledge Library

ที่อยู่ อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ชั้น 8 ใกล้ศศินทร์ซอยจุฬาฯ 12

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4150-2

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-18.00 น. เสาร์ 9.00 น.-13.00น. อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อ และแลกบัตรที่รปภ. ที่ชั้น 1 การแต่งกาย ห้าม กางเกงขาสั้น

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

Pharmaceutical Science Library

ที่อยู่ ตึกคณะเภสัชศาสตร์ชั้น 2 ใกล้โอสถศาลา

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-8298, 0-2218-8300

เวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคการศึกษา 8.00 น.-18.00 น. ก่อนสอบ 1 เดือน 7.30 น.-19.00 น. ช่วงปิดภาคการศึกษา 8.00 น. - 16.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อ แลกบัตรที่รปภ.

ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์

Political Science Library

ที่อยู่ อาคารเกษมอุทยานิน ชั้น 3-4 (อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี) ใกล้ประตูทางเข้าคณะรัฐศาสตร์ถนนอังรีดูนังต์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7185

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ ช่วงเปิดภาคการศึกษา 8.00 น.-20.00 น. ช่วงปิดภาคการศึกษา 8.00 น.-18.00 น. เสาร์ อาทิตย์ 9.00 น.-17.00 น.

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ บุคคลทั่วไปเสียค่าบริการ 30 บาท นักศึกษา ป. ตรีเสียค่าบริการ 20 บาท นักเรียน ไม่เสียค่าบริการ

ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์

Population Information Center

ที่อยู่ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณีชั้น 2 ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์-คณะรัฐศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7413

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อ แลกบัตรที่รปภ

ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

Sasin Library

ที่อยู่ อาคารศศปาฐศาลา ชั้น 6 ตรงข้ามอาคารจามจุรี10 ซอยจุฬาฯ 12

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4084-5

เวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคการศึกษา จันทร์ 10.30 น.-18.30 น. อังคาร-เสาร์ 8.00 น.-18.30 น. จันทร์-เสาร์ 18.30 น. - 24.00 น. (เฉพาะนิสิตเท่านั้น) อาทิตย์ ปิดบริการ ช่วงปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-16.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เสียค่าบริการ 20 บาท ลงชื่อหน้าห้อง

ห้องสมุดศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Sci &Tech Res Equip Centre Library

ที่อยู่ อาคาร สถาบัน 3 ชั้น 4 ใกล้คณะเภสัชศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-8025

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 น.-16.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ การแต่งกาย ต้องเปลี่ยนรองเท้าที่จัดไว้ให้ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น

ห้องสมุดคณะวิทยาศาตร์

Science Library

ที่อยู่ อาคารแถบ นีลนิธิชั้น 2 ใกล้อุโมงค์ใต้ติน (ฝั่งศาลาพระเกี้ยว)

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-5045-7, 0-2218-5051

เวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-19.30 น. เสาร์ 8.00 น.-16.00 น. อาทิตย์ ปิดบริการ ช่วงปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-16.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เสียค่าบริการ 20 บาท ลงชื่อหน้าห้อง การแต่งกาย สุภาพ

ห้องสมุดสถาบันวิจัยสังคม

Social Research Institute library

ที่อยู่ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณีชั้นลอย ห้อง 110 ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์-คณะรัฐศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7401

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 น.-16.30 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ 20 บาท เซ็นชื่อ แลกบัตรที่รปภ.

หอสมุดดนตรีไทย

Thai Music Library

ที่อยู่ อาคารศิลปวัฒนธรรม ชั้น3 ใกล้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-3633

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 น.-16.30 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ

ห้องสมุดสถาบันไทยศึกษา

Thai Studies Library

ที่อยู่ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณีชั้น 9 ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์-คณะรัฐศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7410

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-16.00 น. พัก 12.00 น.-13.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ แลกบัตรที่เจ้าหน้าที่

ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

Thailand and ASEAN Information Center

ที่อยู่ สำนักงานวิทยทรัพยากร ชั้น 6 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์

เบอร์โทรศัพท์ 0-218-2956-9

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-19.00 น. เสาร์ 9.00 น.-18.00 น. อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เสียค่าบริการวันละ 20 บาท

ห้องสมุดสถาบันการขนส่ง

Transportation Institute Library

ที่อยู่ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณีชั้น 6 ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์-คณะรัฐศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7445

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 น.-16.00 น. พัก 12.00 น.-13.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อกับเจ้าหน้าที่

สำนักงานวิทยทรัพยากร สาขาจามจุรี10

UltimateX Library

ที่อยู่ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-19.00น. เสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.00 น. ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เสียค่าบริการวันละ 20 บาท

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารสัตว์

Veterinary Science Library

ที่อยู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตึก 60 ปี ช้ัน 9 ใกล้คณะทันตแพทยศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-9554-7,0-2255-8853,0-2258-0980

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ ช่วงเปิดภาคการศึกษา 7.00 น.-19.00 น. ช่วงปิดภาคการศึกษา 8.00 น.-16.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ แลกบัตรที่รปภ