สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Search

Single Search

Search for books, ebooks, academic journals, etc from EBSCO Discovery Service (EDS). Subscribed Content require EZproxy login

Library Catalog

Search for books, ebooks, special project, senoir project, audio visual, etc from Libraries in Chula - Library Catalog (OPAC).

Theses

Search for theses from The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR).

Journal Articles

Search Journal Articles from Ebsco Discovery Service.

Search Journal Articles from Thai Journal Index.

Journal Title

Search for Subscribed Journal Title from Publication Finder.

Databases

Search for databases related to keyword.

Browse List of Databases

Library Resources

Chula Reference Databases

Chula Thesis & Research

CU-Online Access Information

Chula E-Lecture

EndNote

Library Catalog (OPAC)

Statistics

Chula Connex

Chula Library Thai eBook

WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021

Central Library

24 Hours

At 23:09, number of people 183

Chamchuri 10 Branch

Closed

At 23:09, number of people 0

Chamchuri 9 Branch

Closed

At 23:09, number of people 0

SEE ALL

OAR Event Calendar

  • ทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ (ผ่าน Facebook Live)
    7 ธันวาคม 2564 14.00-16.00 น.
  • จริยธรรมการวิจัยในคน (ผ่าน Facebook Live)
    8 ธันวาคม 2564 14.00-16.00 น.

SEE ALL

SEE ALL

Announcements

ไม่มีข่าวประกาศ

OAR Recommended Books

การพูดและวาทศิลป์

SEE ALL

Thailand and ASEAN Information Center New Arrivals

SEE ALL