วิดีทัศน์แนะนำสำนักงานวิทยทรัพยากร

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหอกลาง เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และวิชาการต่างๆ ที่นิสิตสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

ดูวิดีทัศน์