คำถามที่พบบ่อย

การเข้าใช้บริการ (Access)

สำนักงานวิทยทรัพยากรเปิดให้บริการ และปิดบริการกี่โมง

ช่วงเวลาทำการปกติ

สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง)

จันทร์-ศุกร์ 8:00-21:00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 9:00-18:00 น.

ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

ห้องสมุดสาขาจามจุรี 10

จันทร์-ศุกร์ 9:00-19:00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 9:00-18:00 น.

ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

ห้องสมุดสาขาจามจุรี 9

จันทร์-ศุกร์ 8:00-21:00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 8:00-16:00 น.

ปิดบริการ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่วงสอบ

สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง)

จันทร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 24/7 ชั้น 1-2

ห้องสมุดสาขาจามจุรี 10

จันทร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 9.00-21.00 น. ชั้น 2

ห้องสมุดสาขาจามจุรี 9

 • จันทร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 24/7 ชั้น 1
หมายเหตุ ดูรายละเอียดเวลาเปิด-ปิด รายวัน (Daily) ที่นี่
บุคคลภายนอกสามารถใช้บริการและยืมหนังสือได้ไหม

สำหรับบุคคลทั่วไป ก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุด ต้องซื้อบัตรห้องสมุดประเภทรายวัน วันละ 20 บาท ที่เครื่องซื้อบัตรอัตโนมัติ

และถ้าต้องการยืมหนังสือออก โปรดสมัครสมาชิกห้องสมุดประเภทรายปี ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

วิธีเดินทางไปที่ห้องสมุด เดินทางไปอย่างไร

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) มีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ที่อยู่ใกล้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ สถานีสยาม (Siam Station) และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (National Stadium Station) จากนั้นท่านสามารถใช้บริการรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยได้

การเดินทางโดยรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) มีสถานีสามย่าน (Samyan Station) เมื่อใช้ทางออกหมายเลข 2 จะเจออาคารจัตุรัสจามจุรี สามารถเดินมาเข้าประตูจุฬาฯ ฝั่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และเดินต่อไปสถานีรถ Chula Pop Bus เพื่อขึ้นรถสาย 2 เดินทางลงป้ายครุศาสตร์

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ขสมก ที่ผ่านมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ได้แก่ สาย 21 25 29 34 36 40 50 93 113 และ 141

สถานที่จอดรถ ณ อาคารจอดรถ 1 (อาคารจามจุรี 9)

โปรดดู ข้อมูลเพิ่มเติม และชมภาพบน Google Map ที่นี่

ทำบัตรห้องสมุดได้ที่ไหน ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

ติดต่อทำบัตรสมาชิกห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 One Stop Service

สถานภาพผู้สมัครเอกสารในการสมัคร
บุคลากรเกษียณอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนา Transcript หรือสำเนาบัตรสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียน นักศึกษาสถาบันอื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาบัตรนักเรียน(ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือสำเนาบัตรนักศึกษา(ที่ยังไม่หมดอายุ)
บุคคลทั่วไปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต (ชาวต่างประเทศ)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

หากต้องการเยี่ยมชมสำนักงานวิทยทรัพยากรเป็นหมู่คณะต้องทำอย่างไร

โปรดติดต่อฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยทรัพยากร โทรศัพท์ 02-218-2903 Fax. 02-215-3617 Email: chulalibrary@car.chula.ac.th และชมภาพการเยี่ยมชมห้องสมุด ที่นี่

ต้องการใช้ WiFi ภายในจุฬาฯ มีวิธีใดบ้าง

ช่องทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในจุฬาฯ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ที่ทุกคนก็เข้าถึงได้
ChulaWiFi สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ
Chula-FreeWiFi สำหรับบุคคลทั่วไป
Chula Guest สำหรับผู้มาประชุม/เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของจุฬาฯ
eduroam สำหรับนักศึกษา-บุคลากรสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในไทยและต่างประเทศ ตรวจสอบเครือข่ายสมาชิก ที่นี่


การยืม-คืน-ต่ออายุ (Borrow-Return-Renew)

ยืมหนังสือได้ถึงกี่โมง

ท่านสามารถยืมหนังสือตลอดเวลาที่ห้องสมุดเปิดทำการค่ะ

ยืมหนังสือ ได้กี่เล่ม กี่วัน

ดูรายละเอียดการยืมทั้งจำนวนเล่มและจำนวนวัน ที่นี่

ช่วงปิดเทอมสามารถยืมหนังสือได้หรือไม่

โปรดตรวจสอบสมาชิกภาพของท่านที่เคาน์เตอร์บริการของห้องสมุด หากไม่มีค้างค่าปรับเกินจำนวนที่กำหนด หรือยังไม่ยื่นขอจบการศึกษา ท่านก็สามารถยืมหนังสือได้ปกติ

วารสารยืมได้หรือไม่ และยืมได้กี่วัน

ห้องสมุดไม่อนุญาตให้ยืมวารสารออกนอกห้องสมุดค่ะ สามารถใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น

CD และ DVD ที่มากับหนังสือยืมได้หรือไม่

ท่านสามารถติดต่อชั้น 3 ขอใช้บริการ CD และ DVD ที่มากับหนังสือได้ค่ะ อนุญาตให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น

CD, DVD ภาพยนตร์ /สารคดี/ คู่มือการสอน ยืมได้หรือไม่

ห้องสมุดไม่อนุญาตให้ยืม CD, DVD ภาพยนตร์ /สารคดี/ คู่มือการสอน ออกนอกห้องสมุดค่ะ อนุญาตสามารถใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น

หนังสืออ้างอิงยืมได้หรือไม่

ห้องสมุดไม่อนุญาตให้ยืมหนังสืออ้างอิงออกนอกห้องสมุดค่ะ สามารถใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น

ค่าปรับหนังสือวันละเท่าไหร่ และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ คิดค่าปรับหรือไม่

ดูรายละเอียดค่าปรับ ที่นี่

ต้องการยืมหนังสือจากสถาบันฯ / มหาวิทยาลัยอื่น ต้องทำอย่างไร

โปรดติดต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุด ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1

ยืมหนังสือต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

ท่านที่ต้องการยืมหนังสือ ต้องมีบัตรสมาชิกห้องสมุดจึงจะสามารถยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดได้ แต่ถ้ายังไม่มีบัตรสมาชิกให้ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกที่นี่

ทำบัตรสมาชิกห้องสมุด/บัตรนักศึกษาหาย ต้องทำอย่างไร

นิสิตจุฬาฯ สามารถใช้ QR Code / Barcode ใน CUNEX ทดแทนได้ หรือติดต่อสำนักทะเบียนจุฬาฯ อาคารจามจุรี5

บุคลากรประเภทมีบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถใช้ QR Code / Barcode ใน CUNEX ทดแทนได้ หรือติดต่อทำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ที่งานบุคคล อาคารจามจุรี 5 ซึ่งบัตรจะเชื่อมโยงการเข้าใช้ห้องสมุดอยู่แล้ว

บุคลากรประเภทจ้างเหมา ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 เพื่อออกบัตรใหม่ เสียค่าปรับบัตรหาย 50 บาท

บุคคลภายนอก (รายปี) ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 เพื่อออกบัตรใหม่ เสียค่าปรับบัตรหาย 50 บาท

ต้องการจองหนังสือ/ทรัพยากร ที่มีคนยืมไปต้องทำอย่างไร
ท่านสามารถจองหนังสือ โดยตรวจสอบรายการหนังสือที่ต้องการผ่าน https://library.car.chula.ac.th/ และคลิกเมนู สำหรับจองหนังสือที่มีคนยืมออกไปแล้ว
ต้องการยืมหนังสือด้วยตนเองผ่านตู้ยืมอัตโนมัติ (Self Check) ต้องทำอย่างไร
ขั้นตอนการยืมหนังสือผ่านเครื่อง Self Check ดังนี้
 1. เลือกเมนู Borrow หรือ ยืมหนังสือ
 2. สแกนบัตรห้องสมุด และสำหรับเป็นนิสิตหรือบุคลากรใช้ Barcode ผ่านมือถือได้
 3. เอาหนังสือที่ต้องการยืมออกวางสแกนพร้อมกันทุกเล่ม
 4. ตรวจสอบจำนวนเล่มที่ยืมออกให้ครบถ้วน
 5. เลือกเมนูเพื่อส่งข้อมูลการยืม ได้ 3 แบบคือ Print / Email / No Receipt
จุดคืนหนังสือด้วยตนเองมีบริการตรงจุดไหนบ้าง
ห้องสมุดให้บริการจุดคืนหนังสือ มี 5 จุด ดังนี้
 1. นอกอาคารห้องสมุด ฝั่งโรงเรียนสาธิตฯ 1 จุด เป็นเครื่องคืนอัตโนมัติ (Book Drop)
 2. ภายในห้องสมุด มี 4 จุด คือ ชั้น 1 บริเวณใกล้เคาน์เตอร์บริการ มี 3 จุด เป็นเครื่องยืม-คืน-ยืมต่ออัตโนมัติ (Self Check) และ ชั้น 5 บริเวณหมวดหนังสือ 100,200,700,900 มี 1 จุด เป็นเครื่องยืม-คืน-ยืมต่ออัตโนมัติ (Self Check)
หากทำหนังสือหายต้องทำอย่างไร

โปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการชั้น 1

ต้องการยืมต่อ (Renew) ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดต้องทำอย่างไร
สำหรับการยืมต่อ มี 3 วิธี ดังนี้
 1. เครื่องยืม-คืน-ยืมต่ออัตโนมัติ (Self Check) เลือกเมนู Renew หรือ ยืมต่อ
 2. ที่เว็บ https://www.car.chula.ac.th/login.php
 3. ที่เว็บ https://library.car.chula.ac.th/ เลือกเมนู View Your Library Record
หากต้องยืมหนังสือใน OPAC ที่มีสถานะ cataloging ทำอย่างไร

โปรดคลิกที่เมนู Cataloging Request เพื่อกรอกข้อมูลการขอใช้บริการทรัพยากรเร่งด่วน

example


บริการของห้องสมุด (Library Services)

ร้านถ่ายเอกสารอยู่ที่ไหน

หอสมุดกลางจุฬาฯ มีบริการถ่ายเอกสาร 2 รูปแบบดังนี้

 1. บริการเครื่องถ่ายเอกสาร / เครื่องพิมพ์ / เครื่องสแกน ด้วยตัวเอง (Self-service: Photocopying / Printing / Scanning) มีพื้นที่บริการ 2 จุด คือ บริเวณฝั่งหนังสือจองภาษาไทยชั้น 1 และ TAIC ชั้น6
  ขั้นตอนการใช้งานด้วยตนเอง
  1. เติมเงินที่เคาน์เตอร์บริการ One Stop Service ชั้น 1
   • นิสิตจุฬาฯ ใช้บัตรนิสิต / บุคลากรจุฬาฯ ใช้บัตรพนักงานฯ
   • บุคคลภายนอกติดต่อซื้อบัตรเติมเงินชั่วคราว
  2. อ่านคู่มือการใช้บริการ Photocopying/Printing/Scanning ได้ ที่นี่
  3. อัตราค่าบริการ
   ประเภท ขาว - ดำ สี
   A3 A4 A3 A4
   ถ่ายเอกสาร 1.50 0.50 15.00 10.00
   พิมพ์งาน 3.00 1.00 15.00 10.00
   สแกน 0.50 0.50 0.50 0.50
  Self Printing


 2. บริการร้านถ่ายเอกสาร (Photocopy shop) มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ 1 จุด คือ บริเวณใต้บันไดชั้น 1


ต้องการสร้างโปรแกรมการสอนออนไลน์หรือให้ช่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย ต้องทำอย่างไร

ติดต่อสอบถามค่าบริการผลิตสื่อได้ที่ ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร โทร. 02-2182946, 02-2181935 หรือ ตรวจสอบค่าบริการ ที่นี่

ต้องการทำละหมาด มีห้องสวดมนต์สำหรับมุสลิมไหม
ผู้รับบริการที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถใช้ห้องสวดมนต์ที่ชั้น 5 จำนวน 2 ห้อง แบ่งเป็น ห้องละหมาดชาย และห้องละหมาดหญิง สามารถติดต่อขอรับกุญแจเพื่อใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร

อยากใช้ห้องประชุม และให้จัดเลี้ยงอาหารให้ด้วย แต่เป็นบุคคลภายนอก มีบริการไหมคะ
สำนักงานวิทยทรัพยากร จัดให้มีบริการห้องประชุม อบรม สัมมนา พร้อมบริการจัดเลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวัน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับดำเนินการประชุม อบรม สัมมนาภายในห้อง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-2182901 หรือดูตัวอย่างห้องประชุม ที่นี่ และดูรายละเอียดการขอใช้บริการ ที่นี่
ถ้าทำของหาย (Lost) หรือเก็บของได้ (Found) ภายในห้องสมุด ต้องทำอย่างไร

ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการ One Stop Service ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-2929


การค้นหาข้อมูล (Searching Information)

ต้องการสืบค้นหนังสือ/ทรัพยากรสารนิเทศ ในห้องสมุดต้องทำอย่างไร

เริ่มต้นค้นหาผ่านเมนูการสืบค้น Search https://www.car.chula.ac.th/

ต้องการคำแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถสอบถามได้ที่ไหน

ติดต่อบริการสนับสนุนการวิจัย (Research Support Service)
เบอร์โทร (+66)0-2218-2930
facebook.com/CURef
email :
RSS Club Register

หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากนอกมหาวิทยาลัยต้องทำอย่างไร

โปรด login เข้า EZproxy login

ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์จาก CUIR แล้ว ไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้ ต้องทำอย่างไร?

ปัจจุบันสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่องการอนุญาตให้พิมพ์ไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ ท่านสามารถปลดล็อครหัสไฟล์วิทยานิพนธ์เหล่านี้ได้ โดยนำไฟล์ที่ต้องการพิมพ์ออกไปผ่านโปรแกรมการปลดล็อคไฟล์ PDF ที่มีอยู่ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง โดยเข้าไปยังเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการอยู่ทั่วไป อาทิ เช่น

 1. https://online2pdf.com/remove-pdf-password
 2. https://convertio.co/th/unlock-pdf/
 3. http://www.pdfunlock.com/
 4. http://www.ilovepdf.com/unlock_pdf
 5. https://smallpdf.com/unlock-pdf

ฯลฯ

วิธีการง่าย ๆ สำหรับการปลดล็อคไฟล์ มีขั้นตอน ดังนี้

 1. เลือกเว็บไซต์ใด ๆ ที่มีบริการการปลดล็อคไฟล์ โดยบนหน้าเว็บไซต์แต่ละแห่งจะมีคำแนะนำ / ขั้นตอน ในการปลดล็อคไว้ค่อนข้างชัดเจน
 2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าเว็บไซต์นั้น ๆ เช่น ให้อัพโหลดไฟล์วิทยานิพนธ์ที่ท่านดาวน์โหลดมาจาก CUIR แล้ว และต้องการปลดล็อคการพิมพ์เข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์นั้น
 3. จากนั้นจะมีขั้นตอนให้คลิกเลือก convert หรือ Unlock ไฟล์นั้น ๆ
 4. เมื่อคลิกแล้วรอโปรแกรมทำงานสักครู่ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการลบการเข้ารหัสจะมีขั้นตอนให้ท่านดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวกลับมา เพื่อให้ท่านนำไฟล์ใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไฟล์ที่ได้รับการปลดล็อคเรียบร้อยแล้ว ไปสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ต่าง ๆได้ตามต้องการAdvice on unlocking full-text theses for printing

Currently, the Office of Academic Resources, Chulalongkorn University has reversed the policy on permission for printing full-text theses for users’ convenience. You can unlock full-text theses by yourself by using programs available on the Internet. You can search for websites providing services to unlock files such as

 1. https://online2pdf.com/remove-pdf-password
 2. https://convertio.co/th/unlock-pdf/
 3. http://www.pdfunlock.com/
 4. http://www.ilovepdf.com/unlock_pdf
 5. https://smallpdf.com/unlock-pdf

etc.

Simple steps to unlock files

 1. Select a website that provides services to unlock files. Generally, this type of websites gives clear instructions to unlock files.
 2. Follow the instructions. For example, upload a file that you want to unlock.
 3. Then click “convert” or “unlock” a file.
 4. Please wait for a moment while the program is running. After the file is unlocked, you can download it and print it out.
มีเลขหมู่หนังสือแล้ว ต้องไปหาสิ่งพิมพ์ยังไง?

ให้ตรวจสอบ รหัสสถานที่ห้องสมุดในจุฬาฯ และ ตรวจสอบเลขหมู่

ตัวอย่างหน้าจอการค้นหาตัวเล่ม

example

จากตัวอย่าง พบว่ามีที่ Central Library ที่หอสมุดกลาง เลขหมู่ 895.913 ค519จ 2558 เป็นหมวด 800 อยู่ที่ชั้น 4 ออกจากลิฟต์เลี้ยวซ้าย

หรือ click ที่ Map เพื่อปรากฎตำแหน่งของตู้หนังสือ

map of bookshelves

ค้นหาบทความวารสารพร้อมให้เอกสารฉบับเต็มฟรี (Open Access Journal)

แหล่งค้นหาบทความวารสารวิชาการครอบคลุมทุกสาขา ทั่วโลก

วารสารภายในประเทศไทย

วารสารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างประเทศ

วารสารจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก

ค้นหาวิทยานิพนธ์ทั่วโลก พร้อมไฟล์เอกสารฉบับเต็มฟรี (Open Access of Theses & Dissertations Databases)
แนะนำฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ทั่วโลก
ต้องการหาวารสารที่ตีพิมพ์ในจุฬาฯ และเป็น Open Access Journals ด้วยค่ะ

รายชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ในจุฬาฯ ของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน (Open Access Journals of Chulalongkorn University) มีดังนี้


คำถามทั่วไป (General)

หากต้องการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดต้องทำอย่างไร

โปรดอ่านรายละเอียด ที่นี่

หากต้องการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดจัดซื้อจัดหาต้องทำอย่างไร

โปรดกรอกข้อมูลแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด ที่นี่