Endnote FAQ

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม EndNote

ต้องการ password สำหรับติดตั้งโปรแกรม EndNote ทำอย่างไร

ขณะนี้ท่านสามารถขอรับรหัสผ่านได้ ที่นี่
Reference Management Tools : http://www.car.chula.ac.th/endnote.php

บริการสนับสนุนการวิจัย | Research Support Services | Research Support Services

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ | Office of Academic Resources, Chulalongkorn University

Tel. 0-2218-2930

Email:

ไม่มีอีเมลจุฬาฯ ทำอย่างไร
นิสิต และ บุคคลากรของจุฬาฯ จะมีพื้นที่ีอีเมลส่วนบุคลของจุฬาฯ ออกโดยสำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหากไม่ทราบอีเมลของตนเอง ติดต่อที่ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้โดยตรงที่ https://www.it.chula.ac.th/all-services
ระหว่างติดตั้งโปรแกรมแล้วมีอาการหน้าจอค้างเป็นเวลานานสามารถแก้ไขได้อย่างไร
 1. ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. ทำการติดตั้งโปรแกรมอีกครั้ง โดยเมื่อถึงขั้นตอนดังภาพ ให้เลือกการติดตั้งแบบ Custom 3. คลิกยกเลิกเครื่องหมายถูก หน้ากล่อง Install Direct Export Helper ออก ดังภาพ 4. จากนั้นคลิกปุ่ม Next (หมายถึงยังไม่ติดตั้ง Direct Export Helper ในขั้นตอนนี้)
 5. ทำการติดตั้ง Direct Export Helper โดยดาวน์โหลดไฟล์ที่ http://download.endnote.com/downloads/X7/Risxtd.exe
จากนั้นนำไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปวางไว้ที่โฟลเดอร์ของ EndNote ใน Program Files ใน Drive C: ตัวอย่างเช่น C:Program Files(x86)EndNote X8 จากนั้นคลิกที่ไฟล์ (Risxtd.exe) เพื่อทำการติดตั้ง Direct Export Helper ข้อมูลเพิ่มเติม :: https://support.clarivate.com/Endnote/s/article/EndNote-Win-Direct-Export-Helper?language=en_US

การใช้งาน EndNote

ต้องการอ้างอิงชื่อวารสารแบบย่อ ต้องทำอย่างไร

การอ้างชื่อวารสารแบบย่อสามารถทำได้โดยการ ดาวน์โหลด Term list ของวารสารมาไว้ใน library ดังขั้นตอนต่อไปนี้

 1. นำ Term Lists ของวารสารมาไว้ใน Library
  • ที่เมนู Tools เลือก Define Term Lists จะได้หน้าต่างใหม่ ที่แทบ List คลิกเลือก journals แล้วคลิกที่ปุ่ม Import list ด้านขวา
  • ระบบจะให้เลือกสาขาของวารสารที่ต้องการแล้วทำการ Import
 2. แก้ไขรูปแบบบรรณานุกรมเพื่อใช้วารสารแบบชื่อย่อ
  • เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการเปลี่ยนชื่อวารสารเป็นชื่อย่อ เช่น Vancouver
  • ไปที่เมนู edit → Output Styles → edit “Vancouver” จะได้หน้าต่างใหม่
  • ด้านซ้ายมือคลิกเลือก Journals Name แล้วเลือกที่ Abbrevation 2
  • บันทึกรูปแบบ style ที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยไปที่ File → Save As ระบบจะใช้ตั้งชื่อรูปแบบที่สร้างขึ้นใหม่นี้ (ไม่ควรใช้ชื่อซ้ำกับรูปแบบมาตรฐานที่มีใน EndNote)
  • เลือกใช้ style ที่ได้สร้างขึ้นใหม่ชื่อวารสารจะเปลี่ยนเป็นชื่อย่อ* หากทำแล้วยังไม่สำเร็จให้ตรวจสอบที่ Term List ของวารสารว่ามีชื่อวารสารซ้ำกันอยู่หรือไม่ จากนั้นดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. เลือกรายการที่ไม่มีตัวย่อระบุไว้
 2. ลบรายการออกโดยคลิกปุ่ม Delete Term
 3. คลิกที่ปุ่ม Close ระบบจะนำกลับมายังหน้า library
 4. คลิกเมาส์บริเวณอื่นแล้วกลับมาคลิกรายการที่ต้องการย่อชื่อวารสารอีกครั้ง
ต้องการให้แสดงการอ้างอิงเฉพาะส่วนของบรรณานุกรมท้ายเล่ม ในเนื้อหาไม่ต้องแสดงทำอย่างไร

การแทรกการอ้างอิงตามปกติแล้วจะแทรกให้ทั้งสองส่วนคือ ในเนื้อหาและบรรณานุกรมท้ายเล่ม หากต้องการให้แสดงเฉพาะบรรณานุกรมท้ายเล่มให้ใช้วิธี insert citation ตามปกติแล้วตั้งค่าดังนี้

 1. ไปที่เมนู Edit & Manage Citation(s) จะพบ pop up ตามภาพ 2. ที่ Formatting ให้เลือกเป็น Show only in Bibliography
 3. คลิกปุ่ม OK ระบบจะแสดงเฉพาะบรรณานุกรมท้ายเล่ม
**ต้องทำทุกรายการที่ต้องการให้แสดงเฉพาะบรรณานุกรมท้ายเล่ม
การอ้างอิงในเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยและมีผู้แต่งมากกว่า 2 คนตัวเชื่อมระหว่างชื่อทั้งสองชื่อเป็น “&” หรือ “and” จะเปลี่ยนแปลงให้เป็น “และ” ได้อย่างไร

เนื่องด้วยการใช้งาน EndNote จะมีปัญหากับภาษาไทยบ้างดังเช่นกรณีนี้ค่ะ วิธีการคือ

 1. ให้ทำการ insert citation ให้เรียบร้อยทั้งชิ้นงานก่อนและแน่ใจว่าไม่มีการเพิ่ม-ลบการอ้างอิงแล้ว
 2. ที่โปรแกรม Ms-Word ไปที่แถบเครื่องมือ EndNote
 3. คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมท้ายคำสั่ง Convert Citation and Bibliography แล้วคลิกที่ Convert to Plain Text
 4. ระบบจะสร้างไฟล์ขึ้นใหม่ที่ไม่มี code ของ EndNote ติดอยู่ จากนั้นให้แก้ไข “and” เป็น “และ” จากไฟล์นี้
สร้างรูปแบบบรรณานุกรมได้เองหรือไม่

EndNote 20

สามารถทำได้ 2 ลักษณะคือ

 1. ปรับปรุงจากรูปแบบที่ EndNote มีให้ โดยเลือกรูปแบบที่ใกล้กับรูปแบบที่ต้องการใช้งานมากที่สุด มีขั้นตอนดังนี้
  • ที่โปรแกรม EndNote ให้เลือกรูปบแบบบรรณานุกรมที่ใกล้เคียงกับรูปแบบที่ต้องการใช้งานก่อน
  • จากนั้นไปที่เมนู Tools ==> Output Styles ==> Edit “….”
  • จากนั้นด้านซ้ายมือดูส่วนของ Bibliography คลิกเลือกที่ Templates
  • จากนั้นปรับเปลี่ยนรูปแบบตามต้องการ เมื่อเปลี่ยนรูปแบบเรียบร้อยแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่ File ==> Save as เพื่อบันทึกรูปแบบไว้ใช้งาน
 2. สร้างรูปแบบบรรณานุกรมขึ้นใหม่มีขั้นตอนดังนี้
  • ที่โปรแกรม EndNote ให้เลือกรูปบแบบบรรณานุกรมที่ใกล้เคียงกับรูปแบบที่ต้องการใช้งานก่อน
  • จากนั้นไปที่เมนู Tools ==> Output Styles ==> News Style
  • ที่ Bibliography เลือก Templates แล้วสร้างรูปแบบบรรณานุกรมใหม่ตามต้องการ ตามลักษณะของเอกสารแต่ละประเภท เมื่อเปลี่ยนรูปแบบเรียบร้อยแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่ File → Save as เพื่อบันทึกรูปแบบไว้ใช้งาน

EndNote X9/X8

สามารถทำได้ 2 ลักษณะคือ

 1. ปรับปรุงจากรูปแบบที่ EndNote มีให้ โดยเลือกรูปแบบที่ใกล้กับรูปแบบที่ต้องการใช้งานมากที่สุด มีขั้นตอนดังนี้
  • ที่โปรแกรม EndNote ให้เลือกรูปบแบบบรรณานุกรมที่ใกล้เคียงกับรูปแบบที่ต้องการใช้งานก่อน
  • จากนั้นไปที่เมนู Edit ==> Output Styles ==> Edit “….”
  • จากนั้นด้านซ้ายมือดูส่วนของ Bibliography คลิกเลือกที่ Templates
  • จากนั้นปรับเปลี่ยนรูปแบบตามต้องการ เมื่อเปลี่ยนรูปแบบเรียบร้อยแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่เครื่องหมาย x มุมขวาบนเพื่อบันทึกรูปแบบไว้ใช้งาน
 2. สร้างรูปแบบบรรณานุกรมขึ้นใหม่มีขั้นตอนดังนี้
  • ที่โปรแกรม EndNote ให้เลือกรูปบแบบบรรณานุกรมที่ใกล้เคียงกับรูปแบบที่ต้องการใช้งานก่อน
  • จากนั้นไปที่เมนู Edit ==> Output Styles ==> News Style
  • ที่ Bibliography เลือก Templates แล้วสร้างรูปแบบบรรณานุกรมใหม่ตามต้องการ ตามลักษณะของเอกสารแต่ละประเภท เมื่อเปลี่ยนรูปแบบเรียบร้อยแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่เครื่องหมาย x มุมขวาบนเพื่อบันทึกรูปแบบไว้ใช้งาน
จะบันทึก library ไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ทำอย่างไร

ทำได้โดยที่โปรแกรม EndNote เลือก เมนู File แล้วไปที่ Compressed Library (.enlx) และคลิกที่ปุ่ม Next ระบบจะให้บันทึกไฟล์เพื่อนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ การนำไปใช้ให้เปิด library จากไฟล์ที่ได้บันทึกมาข้างต้น

เมื่อต้องการอ้างอิงแบบ “อ้างถึงใน” ทำอย่างไร

พิจารณาว่าต้องการให้รายการ original หรือ secondary หรือทั้งสองรายการ ไปปรากฏอยู่ใน References ท้ายเล่ม

 1. ถ้าท้ายเล่ม ต้องการให้ปรากฏทั้ง 2 รายการ แต่แยกเป็นคนละลำดับกันได้
  ให้ Insert Selected Citation รายการ original แล้วพิมพ์คำว่า อ้างถึงใน ต่อจากนั้น Insert Selected Citation รายการ secondary
 2. ถ้าท้ายเล่ม ต้องการให้ปรากฏเพียงรายการใด รายการหนึ่ง
  ให้ Insert Selected Citation เฉพาะรายการที่ต้องการให้ไปอยู่ในท้ายเล่ม
  ส่วน อีกรายการหนึ่ง และคำว่า อ้างถึงใน ใช้วิธีดังต่อไปนี้
  1. กรณีทำ In-text citation ใช้วิธี Edit & Manage Citation เติม ผู้แต่ง, ปีพิมพ์ ของอีกรายการหนึ่ง และคำว่า อ้างถึงใน ในช่อง Prefix หรือ Suffix ตามความเหมาะสม เพื่อให้เข้าไปอยู่ในวงเล็บ
  2. กรณีทำ citation ไว้ในส่วน Footnote แบบ Chicago style หรือเป็น citation ที่ไม่ต้องอยู่ในวงเล็บ ใช้วิธีพิมพ์ ผู้แต่ง, ปีพิมพ์ ของอีกรายการหนึ่ง และคำว่า อ้างถึงใน เติมเข้าไปได้ตามปกติ
  **โดยทั่วไปจะยึดให้แสดงท้ายเล่มเฉพาะ รายการ secondary**
 3. ถ้าท้ายเล่ม ต้องการให้ปรากฏทั้ง 2 รายการ โดยอยู่รวมเป็นลำดับเดียวกัน ต้องทำผ่าน Insert Selected Citation ทั้งสองรายการรวมกันในครั้งเดียวจึงต้องสร้างรายการในโปรแกรม EndNote ให้เป็นรายการเดียว ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
  1. กรณีทำ In-text citation เวลาสร้างรายการในโปรแกรม EndNote ให้ลงข้อมูลของ Original ตาม Type และ field ปกติ จากนั้นจึงลงข้อมูลของ Secondary ต่อใน field อื่นๆ ที่ไม่ค่อยได้ใช้สำหรับ Type นั้น
   ตัวอย่างเช่น สร้างรายการเป็น Type: Book section
   • อาจเลือก field คือ Label, Keywords, Notes. สำหรับลงข้อมูล ผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, สำนักพิมพ์และข้อมูลอื่นๆ ของรายการ Secondary (ดูต่อที่ ส่วนเสริม)
   • ไปที่ Edit Output Style > Bibliography > Template ของ Type ที่ลงข้อมูลไปเมื่อสักครู่
   • พิมพ์คำว่า อ้างถึงใน ต่อท้ายเทมเพลตของเอกสารประเภทนั้น แล้ว Insert field ที่ลงข้อมูลของ Secondary เพิ่มเข้าไป
   • จัดลำดับ field เติมเครื่องหมาย เคาะวรรค ปรับแต่งตัวอักษร ให้ตรงกับที่ต้องการให้แสดงผลท้ายเล่ม
   • บันทึกเป็น style ใหม่
   • กลับมาที่ Microsoft word เวลาทำการ Insert Selected Citation จะเห็นว่ามีเฉพาะ ผู้แต่ง, ปีพิมพ์ ของ Original เท่านั้นปรากฏอยู่ในวงเล็บ ให้เติม Secondary ด้วยวิธีเดียวกับ 2.1
   แต่สำหรับท้ายเล่มนั้น จะพบว่าแสดงผลครบทั้งสองรายการ โดยมีคำเชื่อมว่า อ้างถึงใน เรียบร้อย
  2. กรณีทำ citation ไว้ในส่วน Footnote แบบ Chicago style (หรือสไตล์อื่นๆ ที่มีเทมเพลตสำหรับ Footnote ต่างหาก) ให้ลงข้อมูลรายการในโปรแกรม EndNote และ Edit Output Style > Bibliography > Template ของ Type ที่ลงข้อมูล ด้วยวิธีเดียวกับ 3.1
   **และแก้ไขเพิ่มที่ Edit Output Style > Footnote > Template ของ Type ที่ลงข้อมูลด้วย**
   • บันทึกเป็น style ใหม่
   • กลับมาที่ Microsoft word เวลาทำการ Insert Selected Citation จะเห็นว่าทั้ง Citation ในส่วน Footnote และที่ปรากฏท้ายเล่ม แสดงผลครบทั้งสองรายการเรียบร้อยแล้ว

ส่วนเสริม

เวลาสร้าง New Reference ของรายการประเภทนี้ ให้ลงข้อมูลรายการแรกตามวิธีปกติ
ส่วนรายการที่อยู่หลัง อ้างถึงใน แยกลงดังตัวอย่าง
 • ฟิลด์แรกที่เพิ่ม สมมติเป็น Label ให้พิมพ์ในช่องนี้ว่า วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
 • ฟิลด์ที่สองที่เพิ่ม สมมติเป็น Keywords ให้พิมพ์ในช่องนี้ว่า เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 4: วัฒนธรรมทางการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย
 • ฟิลด์สุดท้ายที่เพิ่ม สมมติเป็น Notes ให้พิมพ์ในช่องนี้ว่า พิมพ์ครั้งที่7, (นนทบุรี: สำนักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช, 2551), หน้า 149.

หมายเหตุ: ตัวอย่างนี้เป็นการลงข้อมูลสำหรับผู้ที่ทำ Citation ในส่วน Footnote แบบ Chicago style เท่านั้น

สำหรับผู้ที่ทำ In-text Citation ให้พิจารณา การแสดงผลของรายการอ้างอิงท้ายเล่ม เป็นหลัก ว่าสมควรจะแยกลงข้อมูลเป็นกี่ฟิลด์ และเรียงลำดับข้อมูลอย่างไร

การอ้างวิทยานิพนธ์กรอกข้อมูลอย่างไร
การอ้างวิทยานิพนธ์สามารถทำได้ดังนี้
 • ที่โปรแกรม EndNote เลือก Reference > New Reference
 • เลือกชนิดของเอกสาร (Reference Type) เป็น Thesis
 • กรอกข้อมูลต่างๆ ตามปกติ
 • ชื่อปริญญาให้กรอกไว้ที่ช่อง University
ต้องการใช้การอ้างอิงแบบ Footnote ทำได้อย่างไร

วิธีแก้ไข ต้องใช้การ Insert Foonote จากโปรแกรม Word และเลือกรูปแบบการอ้างเป็นแบบ Footnote ทำได้ดังนี้

 • ที่โปรแกรม MS-Word เลือกริบบอน EndNote เลือกใช้รูปแบบการอ้างเป็น Chicago 16th Footnote
 • จากนั้นไปที่ริบบอน References คลิก Insert Footnote ระบบจะทำการแทรก Footnote ให้
 • ที่โปรแกรม EndNote เลือกรายการที่ต้องการอ้างอิงแล้วใช้วิธี insert citation
รายการภาษาไทยแสดงผลเป็นสี่เหลี่ยมแก้อย่างไร

EndNote X9/X8

ต้องเปลี่ยนการตั้งค่า font จากเดิมที่ใช้อยู่ ทำได้โดย

 • ที่เมนู edit เลือก preferences
 • ด้านซ้ายมือเลือกที่ Display Fonts ที่กรอบด้านขวาเลือกแทบ General
 • คลิกปุ่ม Change Font เพื่อเปลี่ยนเป็น font ที่ EndNote รู้จัก


ต้องการทำบรรณานุกรมแยกแต่ละบทที่อยู่ในไฟล์เดียวกันทำอย่างไร

สามารถทำได้ โดยต้องไปแก้รูปแบบบรรณานุกรมและการตั้งค่าใน Word ดังนี้

 1. ใน EndNote เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการแก้ไขก่อน ขอยกตัวอย่าง APA 6th
 2. คลิกที่ Edit –> Output Styles –> Edit “APA 6th”
 3. เลือกที่ Sections แล้วคลิกเลือกที่ Create a bibliography for each section and a complete bibliography at the end of the document 4. คลิกที่ File –> Save As เพื่อบันทึกรูปแบบบรรณานุกรมที่ได้แก้ไข
 5. ตั้งชื่อรูปแบบบรรณานุกรมอันใหม่(ไม่ควรซ้ำกับของเดิม) จากนั้นคลิก Save
 6. เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่แก้ไขใหม่จาก Select Another Style
 7. ใน Microsoft Word คลิกแถบ Page Layout –> Breaks –> Next Page 8. เนื้อหาจะขึ้นบทถัดไปให้ จากนั้นแทรกรายการอ้างอิงที่ต้องการตามปกติ
 9. ใน Ms-Word เลือกใช้รูปแบบบรรณานุกรมที่มีการแก้ไขไว้อีกครั้ง
ต้องการอ้างอิงราชกิจานุเบกษาใน EndNote ทำได้อย่างไร

สามารถทำได้โดยใช้วิธีการแก้แบบ (edit style) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รูปแบบการอ้างอิง (ยกตัวอย่างแบบ APA)

ชื่อกฎหมาย. //(ปี,/วัน/เดือน).//ราชกิจจานุเบกษา.//เล่มที่/ ตอนที่.//หน้า/เลขหน้า.

 1. ที่โปรแกรม EndNote เลือกที่เมนู Edit –> Output Style –> Edit “APA 6th”
 2. ที่ Bibliography คลิกที่ Templates และในช่อง Reference Type เลื่อนมาที่ Legal Rule or Regulation 3. ทำการแก้รูปแบบโดยคลิกที่ปุ่ม Insert Field เพิ่มฟิลด์ Translate Title เพื่อใช้สำหรับกรอกชื่อกฎหมายและปรับรูปแบบบรรณานุกรมให้เป็นดังภาพ 4. คลิกที่เมนู File เลือก Save As จากนั้นตั้งเป็นชื่อใหม่
 5. การกรอกข้อมูลให้เลือก Reference Type เป็น Legal Rule or Regulation จากนั้นกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่างๆ ดังนี้ตัวอย่างราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/127/14.PDF
ต้องการแทรกรายการอ้างอิงแบบขึ้นต้นประโยคทำอย่างไร

สามารถทำได้โดย

 1. Insert Citation ที่ตำแหน่งต้นประโยคตามวิธีการปกติ
 2. ที่โปรแกรม Microsoft Word คลิกที่แถบ EndNote แล้วเลือกที่ Edit & Manage Citation(s)
 3. ที่ช่อง Formatting เลือกเป็น Display as: Author (year) จากนั้นคลิกปุ่ม OK ดังภาพตัวอย่างวิธีการการอ้างอิงข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียประเภทต่างๆ แบบ APA และ MLA

ตัวอย่างวิธีการการอ้างอิงข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียประเภทต่างๆ แบบ APA และ MLA มีรูปแบบดังนี้

ที่มา: http://teachbytes.com/2013/04/09/how-to-cite-social-media-mla-apa-formats/

การใช้งานกับ MS-Word (Windows)

เมื่อทำรายการอ้างอิงลงในโปรแกรม Microsoft Word แล้วปรากฏว่าบรรณานุกรมภาษาไทยไม่เรียงตามตัวอักษร

เนื่องจาก EndNote จะตั้งค่าเริ่มต้นการเรียงภาษาไว้เป็นภาษาอังกฤษโดยจะอิงกับภาษาที่มากับ Windows ที่เป็นภาษาอังกฤษ จึงทำให้เกิดปัญหากับการเรียงรายการบรรณานุกรมภาษาไทย ควรที่จะแยกรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไว้ต่างหาก ไม่ปนกับบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการตั้งค่า Windows ให้เป็นภาษาไทย Windows 8 ให้ไปที่

 1. Control Panel เลือก Region
 2. ในส่วนของ Current Format ให้เลือก Thai (Thailand) แล้วคลิก OK
ขั้นตอนการตั้งค่า EndNote ให้เรียงตามอักษรภาษาไทย โดยเซ็ตค่าการ Sort Library ใน EndNote
 1. Tools เลือก Sort Library
 2. ในส่วนของ Sort Language เลือก System Default แล้วคลิก OK

หลังจากนั้นผลการเรียงบรรณานุกรมภาษาไทยจะเรียงตามตัวอักษร เมื่อผลลัพธ์เรียงตามอักษรภาษาไทยแล้ว ก็เลือกรายการบรรณานุกรมที่ต้องการแล้วคลิกขวา เลือก Copy Formatted ไปวางใน MS Word

ต้องการรวมบรรณานุกรมที่บันทึกแยกไฟล์ไว้ให้เรียงต่อเนื่องกันทำอย่างไร

สามารถทำได้โดย ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ให้สร้างไฟล์เอกสารตามจำนวนบทที่ต้องการ แล้วแทรกการอ้างอิงตามปกติ และสร้างไฟล์เปล่าสำหรับบรรณานุกรมท้ายเล่ม ชื่อ References เพิ่มอีกไฟล์
 2. ใน Word เลือกที่ Convert to Unformatted Citations แล้ว Save as เป็น Rich text Format(.rtf) ให้ครบทุกไฟล์
 3. ที่ EndNote เลือก Tool เลือกที่ Format Paper ==> Format Paper แล้วเลือกไฟล์แรก แล้วคลิก Open
 4. จะพบหน้าจอการตรวจสอบเอกสาร ให้คลิกที่ปุ่ม Scan Next แล้วเลือกไฟล์ของบทต่อไป ตามลำดับจนครบ
 5. สามารถเลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการได้ที่ช่อง Out put Style จากนั้นคลิกที่ช่อง Format
 6. EndNote จะสร้างไฟล์แต่ละไฟล์ขึ้นมาใหม่ โดยจะมีชื่อตามต้นฉบับและต่อด้วยชื่อของรูปแบบบรรณานุกรมที่เลือก เช่น Chapter 1-Vancouver ให้ทำการบันทึกไฟล์เพื่อนำไปใช้ต่อไป
ย้ายไฟล์จาก Ms-Word เวอร์ชั่นเก่าไปเวอร์ชั่นใหม่ใหม่แล้วรายการอ้างอิงไม่ขึ้นลิงค์ให้

ต้องทำการอัพเดตรายการอ้างอิงดังนี้

 1. ที่โปรแกรม MS-Word ไปที่แถบของ EndNote
 2. คลิกที่ “Update Citations and Bibliography”หากต้องการส่งไฟล์ที่มีการแทรกรายการอ้างอิงแล้วจาก EndNote แต่ไม่ต้องการให้ติด Code EndNote ทำอย่างไร

ไฟล์งานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองจะมี code ของ EndNote แฝงอยู่หากต้องการส่งไฟล์ต่อไปยังสำนักพิมพ์หรือส่งให้เพื่อนต้องทำให้เป็น plain text ก่อนดังนี้

 1. เปิดไฟล์ word ที่ต้องการ
 2. ไปที่แทบของ EndNote ในโปรแกรม word
 3. ที่ convert citation and bibliography เลือก convert to plain text
 4. ระบบจะสร้างไฟล์ใหม่ที่ไม่ code ของ EndNote ขึ้นมาให้
 5. เซฟไฟล์ที่ระบบสร้างให้ใหม่และสามารถนำไฟล์นี้ส่งต่อได้เลยคลิก Insert Citation แล้วขึ้นเป็นวงเล็บปีกกากับ # ดังภาพแก้ไขอย่างไร


เกิดจากปิด Instant Formatting ไว้ แก้ไขได้โดย
 1. ที่โปรแกรม Microsoft Word คลิกที่แถบ EndNote
 2. คลิกเลือก Turn Instant Formatting On ดังภาพจะแก้ไขให้รายการอ้างอิงภาษาไทยแสดงก่อนรายการภาษาอังกฤษได้อย่างไร

โดยปกติการจัดบรรณานุกรมท้ายเล่มระบบของ EndNote จะแสดงรายการภาษาอังกฤษขึ้นก่อนรายการภาษาไทย แต่หากต้องการแก้ไขให้แสดงรายการภาษาไทยขึ้นมาก่อนสามารถทำได้โดย

 1. ทำการแทรกการอ้างอิงตามปกติแนะนำให้ทำให้เรียบร้อยทั้งหมดก่อน ดังภาพ 2. ทำแถบดำคลุมรายการภาษาอังกฤษทั้งหมด

 3. ลากรายการภาษาอังกฤษมาวางต่อท้ายรายการภาษาไทย ดังภาพ 4. กด Enter 1 ครั้ง เพื่อให้ส่วนของรายการภาษาอังกฤษลงมาจัดเรียงอยู่ด้านล่าง รายการจะจัดเรียงภาษาไทยมาก่อนภาษาอังกฤษดังภาพต้องการจัดกลุ่มรายการอ้างอิงภาษาไทยให้แสดงก่อนรายการภาษาอังกฤษทำอย่างไร

การจัดกลุ่มรายการอ้างอิงแยกตามภาษาทำได้ดังนี้

 1. ดำเนินการแทรกรายการอ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยก่อนทั้งเล่ม ดังตัวอย่าง 2. ในโปรแกรม Ms-Word เลือก Ribbon ของ EndNote คลิกที่ “Cetegorize References” จากนั้นเลือก “Configure Categories” 3. สร้างกลุ่มรายการอ้างอิงโดยที่ Category Headings เปลี่ยนชื่อที่ “Primary Source” เป็น “ภาษาไทย” และ “Secondary Source” เป็นภาษาอังกฤษ 4. นำรายการอ้างอิงใส่ตาม Category Headings ที่ตั้งไว้ โดยลากรายการอ้างอิงภาษาไทยใส่ Category ภาษาไทย และลากรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษใส่ Category ภาษาอังกฤษ 5. ระบบจะจัดกลุ่มรายการอ้างอิง ดังภาพเมื่อ insert citation ในโปรแกรม Microsoft Word พบว่าฟอนต์ภาษาไทยเรียงตัวอักษรสลับที่ทำอย่างไร

เกิดจากการเลือกภาษา สามารถแก้ไขได้โดยสังเกตที่ตัวสลับภาษาด้านล่างว่าได้เลือกเป็นภาษาไทยไว้หรือไม่

หากไม่ได้เลือกภาษาไทยไว้ให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยดังภาพติดตั้งโปรแกรมแล้วไม่พบแถบเครื่องมือใน Microsoft Word ทำอย่างไร (1)

MS-Word 2010 เปิดโปรแกรม MS-Word 2010 ที่เมนู File ==> ด้านซ้ายเลือก Options คลิกที่ Add Ins ที่ช่อง Manage เลือก Disables Items จากนั้น Click ปุ่ม Go จะพบรายการที่ถูก Disable อยู่ ให้คลิกที่รายการแล้วกดที่ปุ่ม Enable จากนั้นปิดโปรแกรม MS-Word

MS-Word 2007 เปิดโปรแกรม MS-Word 2007 ที่ปุ่ม Microsoft office มุมซ้ายบนเลือก Word Options คลิกที่ Add Ins ที่ช่อง Manage เลือก Disables Items จากนั้น Click ปุ่ม Go จะพบรายการที่ถูก Disable อยู่ ให้คลิกที่รายการแล้วกดที่ปุ่ม Enable จากนั้นปิดโปรแกรม MS-Word

MS-Word 2003 เปิดโปรแกรม MS-Word 2003 ที่เมนู Help ==> About Microsoft Office Word คลิกที่ปุ่ม Disabled Items… คลิกเลือก EndNote แล้วคลิก Enable

ติดตั้งโปรแกรมแล้วไม่พบแถบเครื่องมือใน Microsoft Word ทำอย่างไร (2)

สำหรับ EndNote X7 และ Word 2007/2010/2013

กรณีที่ติดตั้งโปรแกรมแแล้วไม่ปรากฏแถบเครื่องมือในโปรแกรม Word นั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดคือกการ Repair โปรแกรมโดยไปที่ Programs and Features ใน Control Panel จากนั้นเลือกโปรแกรม EndNote แล้วคลิก Repair โปรแกรมจากนั้นลองเปิดโปรแกรม Word แล้วตรวจสอบว่าแถบเครื่องมือปรากฏขึ้นหรือไม่

อีกวิธีที่สามารถใช้ในการติดตั้งแถบเครื่องมือ สามารถทำได้ดังนี้

 1. หาโฟลเดอร์ EndNote X7 ใน Program Files folder:
  64-bit Machines: C:Program Files (x86)EndNote X7
  32-bit Machines: C:Program FilesEndNote X7
 2. คลิก “Configure EndNote.exe”
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิกเลือกที่”Configure EndNote components” ไว้แล้วจากนั้นคลิก Next.
 4. เลือก Cite While You Write add-in for Microsoft Office และคลิก Next.
 5. คลิก Finish.
 6. เปิดโปรแกรม Microsoft Word and เพื่อตรวจสอบ
EndNote กับผู้ใช้ Microsoft Word 2016

ผู้ที่ใช้ Microsoft Word 2016 จะพบปัญหาว่าเมื่อติดตั้งโปแกรม EndNote เวอร์ชั่น 7.0 เสร็จสิ้นแล้วแต่ไม่พบพบ Ribbon ของ EndNote ในโปรแกรม Microsoft Word มีแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้

 1. ถอนการติดตั้ง EndNote ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน
 2. ติดตั้งโปรแกรม EndNote ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ตามปกติ
  * อย่าเพิ่งเปิด Microsoft Word 2016
 3. อัพเดตโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดโดยไปที่เมนู Help > Check for Updates word2016 4. ลองเปิดโปรแกรม Microsoft Word เพื่อใช้งาน
การลบรายการอ้างอิง

การลบรายการอ้างอิงที่ถูกต้องไม่ควรลบโดยใช้ backspace เพราะอาจทำให้รายการอ้างอิงรวนได้
วิธีการลบรายการอ้างอิง

 1. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการลบ โดยเมื่อคลิกเลือกแล้วจะขึ้นไฮไลท์สีเทาดังตัวอย่าง
 2. ไปที่เมนู EndNote จากนั้นเลือก Edit & Manage Citation(s) จะปรากฏหน้าต่างใหม่
 3. คลิกไปที่สัญลักษณ์ ที่อยู่ด้านหลัง Edit Reference
 4. เลือก Remove Citation และ คลิก OK
การใส่เลขหน้า

หากต้องการเพิ่มเลขหน้าลงไปในการอ้างอิงในเนื้อความ มีวิธีการดังนี้

 1. ไปที่เมนู EndNote จากนั้นเลือก Edit & Manage Citation(s) จะปรากฏหน้าต่างใหม่
 2. ใส่เลขหน้าที่ต้องการลงไปโดย
  • หากเป็นรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษ ให้ใส่เลขหน้าในช่อง Pages
  • หากเป็นรายการอ้างอิงภาษาไทย ให้ใส่เลขหน้าในช่อง Suffix โดยพิมพ์คำว่า หน้า และตามด้วยเลขหน้าที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น หน้า 22 เป็นต้น
 3. คลิก OK

การใช้งานกับ MS-Word (Mac)

พบกล่องข้อความ “A COM exception has occurred. This command is not available because no document is open.”

กรณีที่ผู้ใช้พบปัญหาจากการติดตั้งโปรแกรม EndNote บนเครื่อง Mac OS —-> EndNote ไม่สามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Word (2011) ได้ เมื่อเปิด Microsoft Word แล้วพบกล่องข้อความ “A COM exception has occurred. This command is not available because no document is open.” อาจเกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุด้วยกัน ควรตรวจสอบตามลิสต์ดังต่อไปนี้ทีละข้อจนกว่าจะพบสาเหตุที่แท้จริง

 1. ตรวจสอบเวอร์ชั่น EndNote + Microsoft Office ว่าสัมพันธ์กันหรือไม่
 2. ตรวจสอบการติดตั้ง CWYW (ย่อจาก Cite Wile You Write) ว่าพบเครื่องมือนี้ปรากฏใน Word หรือไม่

  ถ้าไม่พบ เลือกทำตาม 1 / 2 วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

  1. ขั้นที่ 1 เปิด EndNote ไปที่ “EndNote menu > Customizer”

   ขั้นที่ 2 คลิกเลือก “Cite While You Write” แล้วคลิก next ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเสร็จ

   ขั้นที่ 3 เปิด library ตามด้วยโปรแกรม Word เพื่อตรวจสอบ Tools – เมนูย่อย EndNote

   *ถ้ายังไม่พบ CWYW อีก ให้ดู 2*
  2. ขั้นที่ 1 ปิดโปรแกรม Word และ EndNote

   ขั้นที่ 2 เปิด Hard Drive เข้าโฟลเดอร์ EndNote X…: Applications: EndNote X…: Cite While You Write ทำการคัดลอกไฟล์ “EndNote CWYW Word 2011.bundle” ด้วยวิธีไฮไลท์ที่ไฟล์แล้วใช้คำสั่ง “Edit > Copy”

   ขั้นที่ 3 ไปที่โฟลเดอร์ Applications: Microsoft Office 2011: Office: Startup: Word” เพื่อ “Edit > Paste”

   ขั้นที่ 4 เปิดโปรแกรม Word ไปที่ Word > Preferences คลิก “File Locations”

   ขั้นที่ 5 ตั้งค่า Startup ด้วยการไฮไลท์ “Startup” และคลิก “Modify” จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ Applications: Microsoft Office 2011: Office: Startup: Word คลิก “Choose”

   ขั้นที่ 6 คลิก “OK” และปิดโปรแกรม Word

   ขั้นที่ 7 เริ่มต้นเปิดโปรแกรม EndNote ตามด้วย Word ใหม่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบผล

 3. ตรวจสอบการติดตั้ง Visual Basic ใน Microsoft Word (เนื่องจากการทำงานของ CWYW สัมพันธ์กับการติดตั้ง Visual Basic ด้วย) โดยเปิดโปรแกรม Word > Tools > Macro > Visual Basic editor ถ้าพบข้อความ error ใด ๆ สามารถแก้ไขโดยการ run “custom installation” ของ Word ขึ้นมา แล้วคลิกเลือก Visual Basic จากนั้นทำการ restart คอมพิวเตอร์
 4. มี 2 กรณีที่เป็นไปได้
  1. กรณีข้อความ “A COM exception has occured.” ปรากฏแบบเฉพาะเจาะจงเอกสาร (อาทิ เมื่อผู้ใช้เปิด Word โดยการ open document file ซึ่งเป็นเอกสารที่ทำงานค้างอยู่และเคยแทรกรายการอ้างอิงได้ปกติดีมาก่อน แต่เพิ่งมาพบข้อความนี้ และเมื่อทดสอบเปิดไฟล์อื่น ๆ หรือสร้างไฟล์ใหม่ ก็ไม่ปรากฏข้อความและสามารถทำการแทรกรายการอ้างอิงได้ตามปกติ) สามารถแก้ไขได้โดยวิธี ดังนี้

   ขั้นที่ 1 backup เอกสารที่มีปัญหา

   ขั้นที่ 2 ใช้คำสั่ง “Tools > EndNote > Unformat Citations” หรือ “Convert to Unformatted Citations” เพื่อลบลิสต์ references และคืนสภาพให้กับ citations

   ขั้นที่ 3 กดปุ่ม [Apple]+A บนคีย์บอร์ด เพื่อไฮไลท์เนื้อหาทั้งหมด

   ขั้นที่ 4 กดปุ่ม [Apple]+6 (เหนือแป้น T และ Y) เพื่อลบ field codes ใด ๆ ที่ถูกซ่อนอยู่

   ขั้นที่ 5 กดปุ่ม [Apple]+C เพื่อคัดลอกข้อความที่ไฮไลท์

   ขั้นที่ 6 เปิดไฟล์เอกสารใหม่ขึ้นมา และกดปุ่ม [Apple]+V เพื่อวาง

   หมายเหตุ: หากผู้ใช้มี citations อยู่ในส่วน footnotes ด้วย จะต้องทำการคลิกที่ส่วน footnotes และทำตามขั้นที่ 3-6 ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

  2. กรณีข้อความ “A COM exception has occured.” ปรากฏแม้ในขณะที่ผู้ใช้เปิดเอกสารเปล่า แสดงว่ามีความผิดปกติที่ Word Preferences สามารถแก้ไขได้โดยวิธี ดังนี้

   ขั้นที่ 1 ปิดโปรแกรม Word และสร้าง Backup folder ไว้บน desktop

   ขั้นที่ 2 เปิด Hard Drive ใน Finder

   ขั้นที่ 3 ไปที่ “Home > Library > Application Support > Microsoft > Office > User Templates” เพื่อเข้าสู่ Library folder สำหรับ OS X 10.7 ขึ้นไป กดปุ่ม Option บนคีย์บอร์ดค้างไว้ และไปที่เมนู Go > Library

   ขั้นที่ 4 เลือกไฟล์ชื่อ “Normal” จากในโฟลเดอร์นี้ แล้วลากไปวางไว้ในโฟลเดอร์ Backup

   ขั้นที่ 5 ใน Finder ไปที่ “Home > Library > Preferences” ทำการลากไฟล์ “com.microsoft.word.plist” มาใส่ในโฟลเดอร์ Backup

   ขั้นที่ 6 ไปที่ “Home > Library > Preferences > Microsoft > Office 2011” ทำการลาก “Office Registration Cache” มาใส่ในโฟลเดอร์ Backup

   ขั้นที่ 7 Reboot คอมพิวเตอร์ และทดลองใช้เครื่องมือสำหรับแทรกรายการอ้างอิงใน Word อีกครั้ง

   หมายเหตุ: วิธีการข้างต้นนี้ อ้างอิงจากการใช้ Word 2011 ร่วมกับ EndNote X4 ขึ้นไปเท่านั้น หากมีการใช้ Word ในรุ่นอื่นๆ อาจมีชื่อเรียกเมนูที่แตกต่างกันไปบ้าง

เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วไม่พบแถบเครื่องมือของโปรแกรม EndNote ใน Microsoft Word

เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วไม่พบแถบเครื่องมือของโปรแกรม EndNote ใน Microsoft Word ให้ทำการอัพเดตโปรแกรม EndNote และโปรแกรม Microsoft Word ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนจากนั้นโดยปกติจะดำเนินการดังนี้

 • เปิดโปรแกรม EndNote
 • ไปที่เมนู “Customizer”
 • คลิกเลือกที่ “Cite While You Write”
 • คลิก Next จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์

หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ให้ดำเนินการดังนี้

++ Microsoft Word 2011 ++ ปิดโปรแกรม Word และ EndNote ก่อนแล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. Open your hard drive and go to the following folder:EndNote X7: Applications: EndNote X7: Cite While You Write Copy the file “EndNote CWYW Word 2011.bundle” by highlighting the file and going to “Edit > Copy.”
 2. Go to the folder Applications:Microsoft Office 2011:Office:Startup:Word and paste the file, “Edit Paste.”
  Note: In non-English versions of Word, the folder named “Startup” may be called “Start” or be in the localized language of Word.
 3. Start Word, go to “Word > Preferences” and click on “File Locations.”
 4. If the Startup folder is not set, highlight “Startup” and click on “Modify”. Select the folder Applications:Microsoft Office 2011:Office:Startup:Word and click “Choose.”
 5. Click “OK” and close Word.
 6. Start EndNote and then start Word.

++ Microsoft Word 2008 ++ ปิดโปรแกรม Word และ EndNote ก่อนแล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. Open your hard drive and go to the following folder: EndNote X7: Applications: EndNote X7: Cite While You Write
 2. Copy the file “EndNote CWYW Word 2008.bundle” by highlighting the file and going to “Edit > Copy.”
 3. Go to the folder Applications:Microsoft Office 2008:Office:Startup:Word and paste the file, “Edit Paste.”
  Note: In non-English versions of Word, the folder named “Startup” may be called “Start” or be in the localized language of Word.
 4. Start Word, go to “Word > Preferences” and click on “File Locations.”
 5. If the Startup folder is not set, highlight “Startup” and click on “Modify”. Select the folder Applications:Microsoft Office 2008:Office:Startup:Word and click “Choose.”
 6. Click “OK” and close Word.
 7. Start EndNote and then start Word