เวลาให้บริการของสำนักงานวิทยทรัพยากร

23 มิถุนายน 2564  ถึง  29 มิถุนายน 2564

หอสมุดกลางเวลาเปิดบริการ
ชั้น 1 และ ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
วันพุธ
23 มิ.ย.
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
วันพฤหัส
24 มิ.ย.
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
วันศุกร์
25 มิ.ย.
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
วันเสาร์
26 มิ.ย.
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
วันอาทิตย์
27 มิ.ย.
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
วันจันทร์
28 มิ.ย.
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
วันอังคาร
29 มิ.ย.
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed

UltimateX Library (CUX Library) ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)เวลาเปิดบริการ
วันพุธ
23 มิ.ย.
Closed
วันพฤหัส
24 มิ.ย.
Closed
วันศุกร์
25 มิ.ย.
Closed
วันเสาร์
26 มิ.ย.
Closed
วันอาทิตย์
27 มิ.ย.
Closed
วันจันทร์
28 มิ.ย.
Closed
วันอังคาร
29 มิ.ย.
Closed

สำนักงานวิทยทรัพยากร สาขาจามจุรี 9เวลาเปิดบริการ
Board Game
E-Sport
วันพุธ
23 มิ.ย.
Closed
Closed
Closed
วันพฤหัส
24 มิ.ย.
Closed
Closed
Closed
วันศุกร์
25 มิ.ย.
Closed
Closed
Closed
วันเสาร์
26 มิ.ย.
Closed
Closed
Closed
วันอาทิตย์
27 มิ.ย.
Closed
Closed
Closed
วันจันทร์
28 มิ.ย.
Closed
Closed
Closed
วันอังคาร
29 มิ.ย.
Closed
Closed
Closed