จดหมายข่าว "คูก้า สัมพันธ์"

ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 "มีอะไรดีๆ ใน คูก้า ???"   ม.ค.-เม.ย. 2554
       

 

ปีที่ 9

ฉบับที่ 2 ต้อนรับศูนย์วิทยทรัพยากร และ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ชุดใหม่   ม.ค.-เม.ย. 2553
ฉบับที่ 1 ฉบับชาวสถาบันฯ ยื่นแสดงความคิดเห็น เรื่อง "โครงสร้างองค์กรและสถานภาพของบุคลากร"   ต.ค. 2552-ธ.ค. 2552
       

 

ปีที่ 8

ฉบับที่ 1-2 ฉบับต้อนรับผู้อำนวยการใหม่   ต.ค. 2551-มี.ค. 2552
       

 

ปีที่ 7

ฉบับที่ 4 ก้าวสู่ปีที่ 31 บนเส้นทางวิทยบริการ   ก.ค.-ก.ย. 2551
ฉบับที่ 3 ครบรอบ 30 ปี สถาบันวิทยบริการ   เม.ย.-มิ.ย. 2551
ฉบับที่ 2 บุคคลแห่งปี พ.ศ.2551   ม.ค.-มี.ค. 2551
ฉบับที่ 1 ฉบับต้อนรับปีใหม่ 2551   ต.ค.-ธ.ค. 2550
       

 

ปีที่ 6

ฉบับที่ 4 ด้วยรักและผูกพัน เกษียณคุณยุพินและคุณสุมิตรา   ก.ค.-ก.ย. 2550
ฉบับที่ 3 ฉบับเปิดตัวกรรมการประชาสัมพันธ์ชุดใหม   เม.ย.-มิ.ย. 2550
ฉบับที่ 2     ม.ค.-มี.ค. 2550
ฉบับที่ 1     ต.ค.-ธ.ค. 2549
       

 

ปีที่ 5

ฉบับที่ 4 ก.ค.-ก.ย. 2549
ฉบับที่ 3 เม.ย.-มิ.ย. 2549
ฉบับที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2549
   

 

ปีที่ 4

ก.ค.-ก.ย. 2548
เม.ย.-มิ.ย. 2548
ม.ค.-มี.ค. 2548
ต.ค.-ธ.ค. 2547

 

ปีที่ 3

ก.ค.-ก.ย. 2547
เม.ย.-มิ.ย. 2547
ม.ค.-มี.ค. 2547
ต.ค.- พ.ย. 2546

 

ปีที่ 2

ก.ค. - ก.ย. 2546
เม.ย. - มิ.ย. 2546
ม.ค. - มี.ค. 2546
ธ.ค. 2545
พ.ค.- ส.ค. 2545

 

ปีที่ 1

ก.พ.- เม.ย. 2545
มกราคม 2545
พ.ย.- ธ.ค. 2544
ตุลาคม 2544
กันยายน 2544
สิงหาคม 2544
กรกฎาคม 2544
มิถุนายน 2544
พฤษภาคม 2544

 

บทวิทยุรายการ "ก้าวไกลกับวิทยบริการ"

ปี 2556 (รายการ สารสนเทศจากสำนักงานวิทยทรัพยากร)

25 สิงหาคม 2556 ออกอากาศ ครั้งที่ 79  "ห้องสมุดในฝัน ... อย่างที่ท่านต้องการ"

ปีที่ 10

Green CAR 21 มีนาคม 2553
กิจกรรมค้นหาดาว 7 มีนาคม 2553
งานประกันคุณภาพ 28 กุมภาพันธ์ 2553
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องสมุด 14 กุมภาพันธ์ 2553

 

ปีที่ 9

การทำกิจกรรมเพื่อสังคม 20 ธันวาคม 2552
กิจกรรมคุณภาพ 4 ตุลาคม 2552
กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 7 มิถุนายน 2552
ไอทีสีเขียว 31 พฤษภาคม 2552
กิจกรรม 5ส 24 พฤษภาคม 2552
ดาวในดวงใจผู้ใช้บริการ 15 กุมภาพันธ์ 2552
Bookdrop บริการคืนหนังสือด้วยตนเอง 11 มกราคม 2552

ปีที่ 8

ก้าวสู่ปีที่ 31 บนเส้นทางวิทยบริการ 12 ตุลาคม 2551
Idea @ Your Library 29 มิถุนายน 2551
Read & Learn ไปกับ e-Library 1 มิถุนายน 2551
บนเส้นทางวิทยบริการ 25 พฤษภาคม 2551
พลังสร้างสรรค์ขับเคลื่อนองค์กร 11 พฤษภาคม 2551
วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ประจำปี 4 พฤษภาคม 2551
ครอบครัวสถาบันวิทยบริการ 13 เมษายน 2551
พัฒนาศักยภาพบริการของบุคลากรห้องสมุด 9 มีนาคม 2551
สวัสดีปีใหม่ 2551 6 มกราคม 2551

ปีที่ 7

ตรวจสอบคุณภาพภายใน 29 กรกฎาคม 2550
กิจกรรมปฐมนิเทศ 3 มิถุนายน 2550
การสำรวจหนังสือ 13 พฤษภาคม 2550
กิจกรรมคุณภาพ 15 เมษายน 2550
กิจกรรมคุณภาพ 18 มีนาคม 2550
การพัฒนาบริการใหม่ๆ 28 มกราคม 2550

ปีที่ 6

รางวัลข้อเขียน 16 กันยายน 2549
ข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อคุณภาพ 30 กรกฎาคม 2549
การดำเนินงานประกันคุณภาพขององค์กร 19 มีนาคม 2549

ปีที่ 5

รางวัลคุณภาพ 2 ตุลาคม 2548
การพัฒนาความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4 กันยายน 2548
งาน Book Fair 24 กรกฎาคม 2548
รายการอบรม 12 มิถุนายน 2548
ขอต้อนรับทุกท่าน 5 มิถุนายน 2548
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 29 พฤษภาคม 2548
Benchmarking 15 พฤษภาคม 2548
การสนับสนุนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 13 มีนาคม 2548
ค้นหาความเป็นดาว 27 กุมภาพันธ์ 2548
บริการจองหนังสือ 30 มกราคม 2548
สวัสดีปีใหม่ 2548 2 มกราคม 2548

ปีที่ 4 

ปรับปรุงคุณภาพการบริการ 7 พฤศจิกายน 2547
การประเมินคุณภาพบริการ 17 ตุลาคม 2547
ปิดบริการห้องวิทยานิพนธ์-หนังสือจอง 3 ตุลาคม 2547
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร EQ-AQ 26 กันยายน 2547
การตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพ 1 สิงหาคม 2547
การสร้างจิตสำนึกในการบริการ 25 กรกฎาคม 2547
พร้อมรับการตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพ 11 กรกฎาคม 2547
แบบสอบถามความพึงพอใจ 27 มิถุนายน 2547
26 ปี สถาบันวิทยบริการ 30 พฤษภาคม 2547
การบริหารความเสี่ยง 23 พฤษภาคม 2547
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุด 16 พฤษภาคม 2547
เปิดตัวเว็บไซต์ 7 มีนาคม 2547
สรุปความคิดเห็น 4 มกราคม 2547

ปีที่ 3 

สถาบันวิทยบริการได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 7 ธันวาคม 2546
การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 23 พฤศจิกายน 2546
บรรยากาศของคุณภาพ 9 พฤศจิกายน 2546
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันวิทยบริการ 14 กันยายน 2546
เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพ 7 กันยายน 2546
การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ 3 สิงหาคม 2546
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 13 กรกฎาคม 2546
ความคืบหน้าในการประกันคุณภาพ 6 กรกฎาคม 2546
สถาบันวิทยบริการกับการประกันคุณภาพ 15 มิถุนายน 2546
กิจกรรม 5 ส 13 เมษายน 2546
การประกันคุณภาพ 6 เมษายน 2546
2 ปีของการประกันคุณภาพ 2 มีนาคม 2546
น้ำคำ น้ำมนต์ และน้ำกรด 2 กุมภาพันธ์ 2546
ห้องออกกำลังกาย 19 มกราคม 2546

ปีที่ 2 

Happy Day 17 พฤศจิกายน 2545
การเตรียมพร้อมเพื่อการให้บริการ 27 ตุลาคม 2545
การประเมินการให้บริการของบุคลากรสถาบันวิทยบริการ 31 สิงหาคม 2545
การตอบรับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสถาบันวิทยบริการ 25 สิงหาคม 2545
การรักษาระบบคุณภาพของสถาบันวิทยบริการ 24 สิงหาคม 2545
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ 4 สิงหาคม 2545
การรับฟังข้อคดเห็นจากผู้รับบริการของสถาบันวิทยบริการ 3 สิงหาคม 2545
ผลการประกวดข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์  30 มีนาคม 2545
การประกวดข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์  24 มีนาคม 2545
ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถาบันวิทยบริการ  10 มีนาคม 2545
การประกวดข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์  13 มกราคม 2545
กิจกรรมระบบคุณภาพสถาบันวิทยบริการ  12 มกราคม 2545

ปีที่ 1

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประกันคุณภาพ 29 ธันวาคม 2544
คุณภาพของสินค้าและบริการ 18 พฤศจิกายน 2544
ความก้าวหน้าในการจัดทำระบบประกันคณภาพของสถาบันวิทยบริการ 17พฤศจิกายน 2544
กลไกประชาสัมพันธ์ห้องสมุด 30 กันยายน 2544
งานบริการสารสนเทศ 9 กันยายน 2544
คำขวัญระบบประกันคุณภาพ 11 สิงหาคม 2544
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 5 สิงหาคม 2544
ทำไมเราต้องมีคุณภาพ 4 สิงหาคม 2544
ระบบประกันคุณภาพในสถาบันวิทยบริการ 8 กรกฎาคม 2544
แนวทางดำเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันวิทยบริการ 7 กรกฎาคม 2544