การใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับ Student
การใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับ Student

การใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับ Student

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ เข้าร่วมอบรม ...
✨✨การใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับ Student✨✨

วันที่ 7 ธันวาคม 2565
เวลา 14.00 - 16.00 น.
✅ ลงทะเบียน https://bit.ly/3UGGRTW

วิทยากร: คุณปิยธิดา ห่อประทุม
(เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อการฝึกอบรม
- การสร้าง Account
- การส่งงานเข้าระบบ Turnitin
- การดูรายงานผล
- การส่งงานซ้ำ (Resubmit)
- การลบงานในระบบ Turnitin

** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนิสิตจุฬาฯ เท่านั้น

Date & Time

7 December 2022
14.00 - 16.00


Registration link

https://bit.ly/3UGGRTW


Venue

Zoom Meeting


updated by Thanwarhat Sodkomkham

views : 454

<<<< Back