บริการผลิตสื่อการศึกษา

ให้บริการผลิตสื่อกราฟิก สิ่งพิมพ์ สื่อภาพถ่ายดิจิทัล สื่อวีดิทัศน์ในสตูดิโอ และนอกสถานที่ การผลิตสื่อเพื่อการจัดประชุมออนไลน์หรือประชุมทางไกล ผลิตสื่อเสียงและสื่อมัลติมีเดียสำหรับการสนับสนุนการเรียนการสอน การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

ให้บริการทั้งประชาคมจุฬาฯ และผู้รับบริการทั่วไป โดยมีความพร้อมในการให้บริการด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรเฉพาะทางที่ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนการทำงาน

รายละเอียดค่าบริการผลิตสื่อมัลติมีเดียตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถติดต่อสอบถามค่าบริการผลิตสื่อได้ที่
ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร
โทร. 02-2182946, 02-2181935
อีเมล