บริการผลิตสื่อการศึกษา

ให้บริการผลิตสื่อกราฟิก สิ่งพิมพ์ สื่อภาพถ่ายดิจิทัล สื่อวีดิทัศน์ในสตูดิโอ และนอกสถานที่ การผลิตสื่อเพื่อการจัดประชุมออนไลน์หรือประชุมทางไกล ผลิตสื่อเสียงและสื่อมัลติมีเดียสำหรับการสนับสนุนการเรียนการสอน การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

ให้บริการทั้งประชาคมจุฬาฯ และผู้รับบริการทั่วไป โดยมีความพร้อมในการให้บริการด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรเฉพาะทางที่ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนการทำงาน

บริการบันทึกข้อมูลภาพและเสียง

ให้บริการบันทึกข้อมูลในรูปแบบของสื่อเสียง ภาพนิ่ง และวีดิทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น พระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ งานประชุมนานาชาติ งานเสวนา การอบรม กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการบันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียน มีการบันทึกหลายรูปแบบขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละงาน สามารถปรึกษาการขอรับบริการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการถ่ายทอดสดทางภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่าย

ทั้ง Facebook Live และ Youtube Live ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดแบบมืออาชีพ อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ผ่านจอ Digital Signage ตามจุดต่างๆ ที่สำนักงานวิทยทรัพยากรให้บริการรอบมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นจอที่โรงอาหาร หรือตามคณะต่างๆ รวมไปถึงการถ่ายทอดสดผ่านระบบประชุมออนไลน์ และประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมประชุมยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็น Google Meet, Microsoft Team, Zoom, Webinar, Cisco Webex ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย ครบครัน ที่จะทำให้ทุกการถ่ายทอดสดเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ

บริการแปลงสื่อ

ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ความทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์และความสำคัญของแต่ละเหตุการณ์ในอดีตที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของภาพถ่าย สื่อวิดีทัศน์ หรือสื่อเสียง จึงจัดให้มีบริการแปลงสื่อ เพื่อการสงวนรักษา และเพื่อให้สื่อมัลติมีเดียกลับมามีชีวิตที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ได้อีกครั้ง โดยรับแปลงเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ในหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ

รายละเอียดค่าบริการผลิตสื่อมัลติมีเดียตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถติดต่อสอบถามค่าบริการผลิตสื่อได้ที่
ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร
โทร. 02-2182946, 02-2181935
Line Official Account : MIS Chula
แบบฟอร์ม : แจ้งขอรับบริการ (Log in with Chula's Mail)