บริการเครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ

สำนักงานวิทยทรัพยากรให้บริการเครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติบริเวณโถงชั้น 1 จำนวน 3 เครื่อง และที่ชั้น 5 บริเวณหมวดหนังสือ 100,200,700,900 จำนวน 1 เครื่อง

ขั้นตอนการยืมหนังสือผ่านเครื่อง Self Check ดังนี้

  1. เลือกเมนู Borrow หรือ ยืมหนังสือ
  2. สแกนบัตรห้องสมุด และสำหรับเป็นนิสิตหรือบุคลากรใช้ Barcode ผ่านมือถือได้
  3. เอาหนังสือที่ต้องการยืมออกวางสแกนพร้อมกันทุกเล่ม
  4. ตรวจสอบจำนวนเล่มที่ยืมออกให้ครบถ้วน
  5. เลือกเมนูเพื่อส่งข้อมูลการยืม ได้ 3 แบบคือ Print / Email / No Receipt

และห้องสมุดยังให้บริการเครื่องคืนอัตโนมัติ (Book Drop) นอกอาคารห้องสมุด ฝั่งโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 1 จุดด้วย

Book Drop