บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา

ด้วย สำนักงานวิทยทรัพยากร จัดให้บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา พร้อมบริการจัดเลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวัน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์พื้นฐานสำหรบการดำเนินการประชุม อบรม สัมมนาภายในห้อง รวมทั้ง มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการด้าน Media Production ที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล อาทิ บริการผลิตสื่อ บริการการบันทึกการประชุม สัมมนา การเรียนการสอน บริการสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ บริการคลังข้อมูลสื่อ บริการประชุมทางไกล บริการแปลงสื่อ บริการสื่อและ collaborative table เป็นต้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-2182901

สำนักงานวิทยทรัพยากรให้บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา สถานที่ภายในอาคาร และการจัดเลี้ยง ด้วยความห่วงใยในการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ห้องประชุม 1 ชั้นล่าง

Meeting Room 1 Basement

ห้องประชุมทางไกล ชั้น 3

Meeting Room Floor 3 Video Conference

ห้องประชุม 1 ชั้น 3

Meeting Room Floor 3 room 1

ห้องประชุม 2 ชั้น 3

Meeting Room Floor 3 room 2

ห้องประชุม 3 ชั้น 3

Meeting Room Floor 3 room 3

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

Computer Room

ห้องประชุม ชั้น 7

Meeting Room Floor 7

โถงแสดงนิทรรศการ ชั้น 1

Exhibition Floor 1

โถงแสดงนิทรรศการ ชั้น 7

Exhibition Floor 7

ชั้น M2 อาคารจามจุรี10

M2 Floor, Chamchuri 10 Building