มุมสารสนเทศไต้หวันและจีนศึกษา

ประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีนซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยเกือบ 2,000 รายการ มีตั้งแต่หนังสือทำเลียนแบบหนังสือหายากของจีน (Manuscript Replica) จนถึงหนังสืออ่านสบายสมัยใหม่ เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ บุคคลสำคัญ ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์การปกครองของประเทศไต้หวัน และประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ รวมถึงงานเขียนของชาวจีนรุ่นใหม่เกี่ยวกับประเทศไทย โดยสำนักงานวิทยทรัพยากรได้รับการสนับสนุนจากNational Central Library (NCL), Republic Of China (Taiwan) หรือ หอสมุดกลางแห่งชาติของไต้หวัน เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

นอกจากนั้น ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงคลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของ NCL รวมถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการโดยหน่วยงานหลักของไต้หวัน ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดูรายการหนังสือทั้งหมดได้ที่นี่ หรือ เยี่ยมชมคลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของ NCL ผ่านทาง https://www.car.chula.ac.th/trccs/index.php