คลังสารสนเทศและนิทรรศการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย

เป็นคลังข้อมูลหนังสือหายากฉบับดิจิทัล และนิทรรศการออนไลน์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศไทย นำเสนอข้อมูลพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ผลงานพระราชนิพนธ์ นอกจากนั้นยังให้บริการคลังภาพถ่ายหายาก หนังสือหายาก วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ฉบับดิจิทัล เกี่ยวข้องกับทั้งสองพระองค์

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ในรูปแบบ e-book เช่น หนังสือพระราชนิพนธ์ต้นฉบับ วารสาร L' Illustration และวารสาร Le petit Journal ปีค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) และ1897 (พ.ศ. 2440) หนังสือยุทธะโกษบางฉบับสมัย ร.ศ. 111 และ 112 (พ.ศ. 2435-2436) สมัย ร.ศ. 120 และ ร.ศ. 123 (พ.ศ. 2444 และ 2447) วารสารเทศาภิบาลบางฉบับ สมัย ร.ศ. 125 ถึง ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2450-2456) เป็นต้น นอกจากนั้นยังจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 2 รัชกาล พร้อมกิจกรรมดีๆ ณ ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เข้าใช้งานได้ที่ http://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th/th/home

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/KingChulalongkornDigitalArchives