บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการ มีดังนี้

 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตและโปรแกรม Microsoft Office ได้จัดบริการสำหรับบุคลากรและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ชั้น 1 หอสมุดกลาง และที่ชั้น 2 UltimateX Library ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)
 • คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (OPAC) จัดให้บริการตั้งแต่ชั้น 1 - ชั้น 6 หอสมุดกลาง และที่ชั้น 2 UltimateX Library ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI Access) มีให้บริการเพื่อการเชื่อมต่อในสำนักงานวิทยทรัพยากร ดังนี้

 • ChulaWiFi บริการการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wifi) สำหรับบุคลากรและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Chula Guest สำหรับบุคคลภายนอกที่มาเยี่ยมชม ประชุม ร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงานวิทยทรัพยากร และมีความประสงค์ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายสามารถขอรับ guest account ได้จากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด สำนักงานวิทยทรัพยากร
 • Eduroam เครือข่ายโรมมิ่งสำหรับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้นิสิตและบุคลากรที่ต้องเดินทางไปเยือนสถาบันการศึกษาในเครือข่าย สมาชิกสามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ออกให้ โดยสถาบันต้นสังกัด

  วิธีการ Settings

  1. ไปที่ Wi-Fi กดเลือก eduroam
  2. ใส่ Username และ Password ของ CUNET โดยในส่วนของ Username ให้ตามด้วย @eduroam.chula.ac.th เป็น username@eduroam.chula.ac.th
  3. เมื่อใส่เสร็จกดปุ่มตกลง
 • Chula-FreeWiFi เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ให้บริการในรูปแบบ self-service ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อเจ้าหน้าที่และไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บฟอร์มลงทะเบียน