บริการสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ

สำนักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับศูนย์สื่อสารองค์กร สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารกิจการนิสิต และสำนักบริหารระบบกายภาพ ได้ปรับปรุงระบบสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงอาหารอาคารจุลจักรพงษ์ โรงอาหารข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี และภายในอาคารจามจุรี 9 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานที่ต้องการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ในลักษณะโปสเตอร์ วีดิทัศน์ อักษรวิ่ง ทาง CU Digital Signage จะต้องส่งข้อมูล ข่าวสารเป็นลิงค์ทาง แบบฟอร์มแจ้งขอรับบริการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

รองรับทั้งไฟล์ภาพ (jpg, png) และไฟล์วิดีโอ (mp4)

ขนาดไฟล์ที่กำหนดสำหรับจอด้านหน้าทางเข้าสำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาฯ

จอแนวนอน ขนาดไฟล์ 1920x1080 px

จอแนวตั้ง ขนาดไฟล์ 1080x1920 px

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร

โทร. 02-2181935

Line Official Account : MIS Chula @848thmlb