ราชศิลป์พัสตราภรณ์

ราชศิลป์พัสตราภรณ์

หนังสือประกอบนิทรรศการราชพัสตราจากผ้าไทยและไทยพระราชนิยม ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการการแต่งกายสตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ อาทิ การนุ่งห่มผ้าสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ ๑-๓ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ อิทธิพลตะวันตกกับการแต่งกายสตรีไทยสมัยปฏิรูป การแต่งกายของสตรีไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง นำเสนอพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในการสร้างสรรค์และสืบสานธรรมเนียมการแต่งกายแบบไทย ทรงพระราชดำริให้มีการตัดเย็บชุดไทยเพื่อทรงในระหว่างการเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ อันเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยม ๘ แบบ ซึ่งเป็นชุดประประจำชาติสำหรับสตรีไทยในปัจจุบัน และ พระราชกรณียกิจในการฟื้นฟูส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าและการเผยแพร่ผ้าพื้นเมืองและการเผยแพร่ผ้าไทย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 87931CHECK SHELVES
Central Library : Reserve Collection (1st Floor)746.09593 ร427CHECK SHELVES
Central Library : Reserve Collection (1st Floor)746.09593 ร427CHECK SHELVES
Education Library : Reference Collection646.478 ร427LIB USE ONLY
Arts Library : Reference CollectionGT1520 ร222 2555CONTACT STAFF

updated by Sumal Chausaraku

views 418