Authorเกษม ศิริรัตน์พิริยะ
Titleตั๋วเมือง : การเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ / โดย เกษม ศิริรัตน์พิริยะ
Imprint นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 219 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

การเรียนภาษาล้านนา ตั๋วเมือง ผ่านโครงสร้างคำ -- การเทียบพยัญชนะภาษาล้านนากับภาษาไทยกลาง -- การเทียบ สระ เครื่องหมาย วรรณยุกต์ และตัวเลขภาษาล้านนากับภาษาไทยกลาง -- การถอดโครงสร้างคำภาษาล้านนาเทียบกับภาษาไทยกลาง -- คำพิเศษ คำเฉพาะ และคำยากภาษาล้านนา -- การฝึกเขียนและอ่านภาษาล้านนา


ภาษาล้านนา ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Special CollectionTKD PL4195.N6 ก258ตLIB USE ONLY
Arts LibraryPL4195.N6 ก258ตCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)495.917 ก785ตDUE 31-08-21
Central Library (4th Floor)495.917 ก785ตCHECK SHELVES