Titleงานสำรวจข้อมูลวรรณกรรมท้องถิ่นภาคตะวันตก : เอกสารประกอบโครงการเสวนา / จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2544
Descript 79 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม

CONTENT

พิพิธภัณฑ์วัดเขายี่สาร ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม / ศรีศักร วัลลิโภดม -- ความคิดเห็นอันเนื่องมาจาก โครงการสำรวจวรรณกรรมท้องถิ่นภาคตะวันตกฯ / สิริอาภา รัชตะหิรัญ -- อิทธิพลและความสำคัญของคัมภีร์มหาวงสืในประเทศไทยโดยสังเขป / รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล -- มธุรสวาหินีที่วัดเขายี่สาร กับข้อสันนิษฐานเรื่องที่มาของมธุรสวาหินีในประเทศไทย / สยาม ภัทรานุประวัติ -- ข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับคัมภีร์โลกนัยชาดก และโลกนัยชาดกที่วัดเขายี่สาร / สยาม ภัทรานุประวัติ


SUBJECT

  1. วรรณกรรมพื้นบ้าน

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.PL4200.A515 ง225CHECK SHELVES