Titleรายงานภาวะเศรษฐกิจ สปป. ลาว ปี 2547 และแนวโน้มปี 2548
Imprintขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2548
Descript 47 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม

CONTENT

สภาพเศรษฐกิจ สปป. ลาว ข- การคลัง -- ภาคการเงิน -- ภาคต่างประเทศ -- แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2551