Authorสุมาลี เอกชนนิยม
Titleฮูบแต้มในสิมอีสาน : งานศิลป์สองฝั่งโขง / สุมาลี เอกชนนิยม
Imprint กรุงเทพฯ : มติชน, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 7, 286 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม

CONTENT

แหล่งฮูบแต้มบนผนังสิมอีสาน -- เรื่องราวในฮูบแต้มบนผนังสิมอีสาน : เรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ; นิทานม่วนซื่น ; วิถีชาวบ้านอีสานเฮา -- กลวิธีของช่างแต้ม : การวาดรูปบุคคล ; การวาดรูปสัตว์ ; การวาดรูปอาคารบ้านเรือน ; การวาดรูปภูมิประเทศ ; การใช้สี ; การใช้วัสดุและอุปกรณ์ของช่างแต้ม ; วิธีลงสีและระบายสี


จิตรกรรมฝาผนัง -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จิตรกรรมฝาผนังไทย -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.Re ND2835 ส246ฮCHECK SHELVES
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.Re ND2835 ส246ฮCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)751.7309593 ส842ฮCHECK SHELVES
Fine & Applied Arts LibraryND2835 ส46ฮ 2548CHECK SHELVES
Arts LibraryND2835 ส246ฮCHECK SHELVES