Authorไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี
Titleระเบียบวิธีศึกษาวิจัย ระบบหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี, สมหมาย เปรมจิตต์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
Imprint [ม.ป.ท.] : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528
Descript 31 แผ่น ; 27 ซม

ศิลปหัตถกรรม -- ไทย -- วิจัย ศิลปหัตถกรรม -- การสำรวจ -- ไทย (ภาคเหนือ)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.6425 ช912รCHECK SHELVES