Titleรายงานการศึกษาเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการทำเครื่องปั้นดินเผา ณ บ้านเทอดทูล ในเขตพัฒนาเขตหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / กรมการพัฒนาชุมชน
Imprint พระนคร : กรม, 2511
Descript 30 หน้า

เครื่องเคลือบดินเผา -- สำรวจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)309.2 ก27รกCHECK SHELVES