Authorสุดารัตน์ ทิพย์บำรุง
Titleการมีส่วนร่วมของประชาชนในการริเริ่มโครงการพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มหนุ่มสาวหมู่บ้านฝายโบสถ์ / โดย สุดารัตน์ ทิพย์บำรุง, เสนอต่อ โครงการฝึกอบรมการวิจัยสำหรับผู้ปฎิบัติงานในชุมชน, โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม, โครงการศึกษาทางเลือกการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
Imprint [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ, [252-]
Descript ก-ง, 58 หน้า : แผนที่ ; 29 ซม

เยาวชนในชนบท -- ไทย อาสาพัฒนา -- ไทย การพัฒนาชุมชน -- ไทย บ้านฝายโบสถ์ (นครราชสีมา)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)307.72 ส769กCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionส 15 003581LIB USE ONLY