Authorจงจิต ศรีพรรณ
Titleการสื่อสารมวลชน / จงจิต ศรีพรรณ
Imprint เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2524
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 206 หน้า : แผนภูมิ

สื่อมวลชน การประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ ข่าว วิทยุและโทรทัศน์ ภาพยนตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.16 จ118กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)301.16 จ118กCHECK SHELVES