Authorฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม
Titleพัฒนาการวัยรุ่นและบทบาทครู / ฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม
Imprint เชียงใหม่ : โครงการตำรามหาวิทยาลัย ห้องจำหน่ายหนังสือสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527
Descript 180 หน้า ; 27 ซม

วัยรุ่น จิตวิทยาวัยรุ่น ครู

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)155.5 ฉ181พCHECK SHELVES