Titleพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส นวกานุสาสน์ จิตตภาวนา ธรรมบรรยาย
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2524
Descript 63, 244 หน้า : ภาพประกอบ

พระบรมราโชวาท สุนทรพจน์ การบวช การปฏิบัติธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.95911 พ343CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)089.95911 พ343CHECK SHELVES
Dharma Centre Libraryพ.25-153LIB USE ONLY