Authorประยุทธ สิทธิพันธ์
Titleสารานุกรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / โดย ประยุทธ สิทธิพันธ์
Imprint กรุงเทพฯ : สยาม, 2527
Descript 572 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2396-2453 ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ 2396-2453

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)039.95911 ป364สLIB USE ONLY
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)039.95911 ป364สLIB USE ONLY
Arts Library : Reference at Mahachakri Sirindhorn Bld.อ DS582 ป171สLIB USE ONLY
CU Memorial Hall Library923.1593 จ247สรนSTAFF ONLY