Titleการศึกษาสภาพแวดล้อมในห้องเรียน พฤติกรรมของครูและพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา: รายงานการวิจัย โครงการการปฏิรูปการฝึกหัดครู
Imprint [กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนศึกษาอาเซียน ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย ทบวงมหาวิทยาลัย, 2529
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript (18), 95 หน้า : แผนภูมิ ; 30 ซม

การศึกษาขั้นประถม การสอน ครูประถมศึกษา นักเรียนประถมศึกษา ห้องเรียน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.072 ร451CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionค 15 003730LIB USE ONLY
Veterinary Science LibraryLC5230 .ท125 2529CHECK SHELVES
Education Library : Research Collection372.1 ก27CHECK SHELVES
Education Library : Research Collection372.1 ก27CHECK SHELVES
Education Library372.1 ก27CHECK SHELVES