Authorมณี พยอมยงค์
Titleประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์
Imprint เชียงใหม่ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 27 ซม

ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)390.09593 ม126ปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)390.09593 ม126ปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)390.09593 ม126ปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)390.09593 ม126ปCHECK SHELVES