Titleการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย, ผลการเรียนในระดับเตรียมอุดมศึกษาและความสัมฤทธิผลของการเรียนปีที่ 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2525 / (โดย) สมคิด โสภณธรรมรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
Descript 48 หน้า

นักศึกษา การวัดผลทางการศึกษา การสอบคัดเลือก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.16 ก27CHECK SHELVES