Authorชิรวัฒน์ นิจเนตร
Titleพัฒนศึกษาศาสตร์ / ชิรวัฒน์ นิจเนตร
Imprint ภูเก็ต : คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูภูเก็ต, 2528
Descript 234 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม

การศึกษากับการพัฒนาประเทศ การศึกษากับสังคม การเมืองกับการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370 ช578พCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370 ช578พCHECK SHELVES