Authorกระทรวงศึกษาธิการ
Titleแบบเรียนสังคมศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ไทย ชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย / กระทรวงศึกษาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2507
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Descript 113 หน้า : ภาพประกอบ

ไทย -- ประวัติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS571 ศ311บCHECK SHELVES