Authorนคร พันธุ์ณรงค์
Titleประชุมศิลาจารึก : ภาคที่ 1 จารึกสุโขทัย
Imprint พิษณุโลก : ศูนย์สุโขทัยศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2520
Descript 155 หน้า

ศิลาจารึก -- ไทย ไทย -- ประวัติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryDS562 น11ปDUE 14-12-21
Arts Library : StackDS562 น11ปCHECK SHELVES