ศิลปะการพูดให้เป็นเลิศ (The Art of Effective Speaking)

ศิลปะการพูดให้เป็นเลิศ (The Art of Effective Speaking)

… ศาสตร์แห่งการพูด เล่มนี้ มีความแตกต่างไปจากศิลปะการพูดฉบับอื่น ๆ คือ ผู้เขียนไม่ได้เริ่มต้นการสอนวิธีพูดแบบเดิม ๆ แต่กลับแทงทะลุสู่ปัญหาเกี่ยวกับผู้ฟัง อันเป็นตัวนำไปสู่ความล้มเหลวในการพูดแทน ทั้งยังบอกหนทางกำจัดจุดอ่อนนี้ออกไปด้วยวิธีการอันแยบยล... (คำนำ)

เนื้อหาประกอบด้วย 3 ภาค

ภาคที่ 1 สร้างคำพูดตรึงจิตใจ ละลายนิสัยการฟังที่ไม่ดี – ทำความเข้าใจกับกระบวนการฟัง เอาชนะการฟังที่ไม่ดีได้ วิธีเตรียมตัวพูดชนิดสะกดผู้ฟังให้ตั้งใจ วิธีรวบรวมความคิดเพื่อพูดให้น่าฟัง การพูดให้น่าฟัง วิธีทำให้ผู้ฟังมีความตั้งใจฟังอยู่ต่อไป...

ภาคที่ 2 การเป็นเจ้าแห่งศิลปะการสื่อสาร “ที่น่าฟัง” – วิธีเป็นเจ้าแห่งศิลปะของการชักชวนเกลี้ยกล่อมผู้คน การเอาใจเขามาใส่ใจเราสร้างผลสัมฤทธิ์ต่อความคิดได้ ต้องสื่อสารอารมณ์เท่ากับสื่อสารความคิด วิธีขุดให้ลึกด้วยถ้อยคำที่ถูกต้อง วิธีเรียกร้องปฏิกิริยาแม้เมื่อคุณอ่านให้ฟัง วิธีเสริมการฟัง

ภาคที่ 3 การใช้ทักษะการพูดและการฟัง สื่อสารในการประชุม – วิธีเพิ่มประสิทธิภาพสื่อสารในฐานะผู้นำหรือมีส่วนร่วมการประชุม การประชุมเพื่อพูดเรื่องการขายที่น่าฟัง วิธีเตรียมตัวสำหรับการประชุมที่มีเพียง 2 คน และมีส่วนร่วมในนั้น

หนังสือแนะนำ “การพูดและวาทศิลป์” เดือน พฤศจิกายน 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)808.51 ก677ศ 2563CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)808.51 ก677ศ 2563CHECK SHELVES

ศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคน (A Vessel of Humanity That Fills Up More)

ศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคน (A Vessel of Humanity That Fills Up More)

คนฉลาดนั้นคิดทุกคำที่พูด แต่จะไม่พูดทุกคำที่คิด แนวคิด “ชามคำพูด” กล่าวไว้ว่า เราทุกคนล้วนมีชามคำพูดเป็นของตัวเอง ขนาดของชามแต่ละใบนั้นจะขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้พูด... หนังสือเล่มนี้เป็นมากกว่าวิธีพูดให้เก่งแบบทั่ว ๆ ไป แต่จะกระตุ้นให้คิดเกี่ยวกับความหมายของชามคำพูด แนะนำวิธีทำให้ชามคำพูดมีขนาดใหญ่และลึกขึ้น วิธีสร้างพลังในการเข้าใจตนเองและคนอื่นด้วย... (คำนำ)

ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 5 บท พร้อมบทส่งท้าย
บทที่ 1 คนที่โดดเดี่ยวเพราะคำพูด – คำพูดของตัวคุณคล้ายตัวคุณ เหตุผลที่คุณใช้คำนั้น คนที่มีชามคำพูดใหญ่ ใจเปลี่ยนคำพูดก็เปลี่ยน การพูดให้สมกับเป็นตัวเอง...
บทที่ 2 การขัดเกลาชามคำพูดของตัวเอง – สิ่งที่ความรู้สึกบอกคุณ การวิเคราะห์ความรู้สึก ความรู้สึกคือของขวัญ ชุดความคิดที่สร้างขึ้นในสมอง ทั้งฉันและเธอต่างก็เป็นคนที่ดีใช้ได้ นิสัยพูดไม่คิด ตรวจสอบนิสัยการพูดของตัวเอง...
บทที่ 3 เทคนิคการฟังเพื่อขยายขนาดชามคำพูด – ถึงคุณที่กระหายการพูด ถึงคุณที่เข้าใจการฟังผิดไป ถึงคุณที่ต้องการมีทักษะการฟัง
บทที่ 4 เทคนิคการพูดที่ทำให้ชามคำพูดลึกขึ้น –เหตุใดเราจึงไม่ถาม เหตุใดเราจึงต้องถาม และ ต้องถามอย่างไร
บทที่ 5 คำพูดนั้นอยู่รอบตัวเรา – การทำคำพูดให้ว่าง การรับผิดชอบต่อคำพูด การเชื่อมโยงกับตัวเอง กฎ 3 ข้อของความสัมพันธ์ วิธีของซีรึมและวิถีของวอลตซ์
บทส่งท้าย คำพูดเติบโตตามหัวใจ

หนังสือแนะนำ “การพูดและวาทศิลป์” เดือน พฤศจิกายน 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)808.51 ค451ศ 2563CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)808.51 ค451ศ 2563CHECK SHELVES

ศิลปะการใช้ถ้อยคำเพื่อจูงใจคน (The Arts of Using Words for Persuasion)

ศิลปะการใช้ถ้อยคำเพื่อจูงใจคน (The Arts of Using Words for Persuasion)

… หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมศาสตร์และศิลปะแห่งการใช้พลังอันแสนวิเศษของถ้อยคำมาเป็นคู่มือสำหรับฝึกฝน เสริมทักษะด้านการพูด แนะนำกลเม็ด วิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล สถานการณ์ และช่วงเวลา เพื่อใช้ถ้อยคำไปสู่ความสำเร็จ... (คำนำ)

เนื้อหาประกอบด้วย 15 บท อาทิ พลังวิเศษแห่งถ้อยคำ ผูกใจและเอาชนะคนด้วยชุด ส/ผ รัศมีแห่งถ้อยคำในบุคลิกลักษณะอันดึงดูดใจและวงแห่งความประทับใจทำงานได้อย่างไร ไม่มีอะไรเหมือนกับการจูงใจคน สร้างสูตรคำพูดเพื่อความสำเร็จ สอนตัวเองโดยใช้ถ้อยคำ การสื่อสาร: ด้ายทองแห่งความสำเร็จ สิ่งสำคัญสำหรับค้ำจุนชีวิตคือถ้อยคำ ถ้อยคำคือเครื่องกระตุ้นซึ่งควบคุมชีวิตคุณ เราจะทำลายเครื่องกีดขวางอันแน่นหนาทางสังคมได้อย่างไร จงสร้างแรงกดดันด้วยตนเองโดยอาศัยพรสวรรค์ในการพูด คุณรู้สึกว่ามีเสียงเพลงดังมาไหม กดปุ่มที่ถูกต้องในจินตนาการของคนหมู่มาก จงรุ่งโรจน์อยู่ในศิลปะของการพูดในที่สาธารณะ

หนังสือแนะนำ “การพูดและวาทศิลป์” เดือน พฤศจิกายน 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)808.51 ซ548ศ 2563CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)808.51 ซ548ศ 2563CHECK SHELVES

คนสำเร็จ เขาพูดกันแบบนี้! (The Secret of the Pleasant Talkers)

คนสำเร็จ เขาพูดกันแบบนี้! (The Secret of the Pleasant Talkers)

… ทำไมเขาพูดแล้วชวนให้คล้อยตาม ทำไมเขาพูดแล้วรู้สึกเชื่อถือเขาง่ายมาก ทำไมเขาพูดแล้วคลี่คลายปัญหาความสัมพันธ์ได้ดี ทำไมเขาพูดแล้วรู้สึกว่ามีพลังเกลี้ยกล่อมและเป็นมิตร ทำไมเขาพูดแล้วดูมีโอกาสสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูง... (คำนำ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยวิธีสนทนาด้วยหลักจิตวิทยาเพื่อปรับความสัมพันธ์ 6 บท
บทที่ 1 วิธีสนทนาด้วยหลักจิตวิทยาให้ได้ไมตรีจากอีกฝ่าย – ลองเปลี่ยนลำดับการพูด อยากได้สิ่งใดจงยื่นมือให้ก่อน ปิดท้ายด้วยคำชมเท่านั้น ใช้แรปพอร์กับคนขี้ระแวง...
บทที่ 2 วิธีสนทนาด้วยหลักจิตวิทยาที่ช่วยปรับความสัมพันธ์ –ฉันให้โอกาสทำดีกับฉันก็ได้ ทำไมคำขอโทษบางคนฟังแล้วสมควรถูกด่า ไม่ชอบที่เมื่อวานชวนทะเลาะแล้ววันนี้มาทำดีด้วย แค่นี้รู้เหรอเพราะฉันรู้ดีทุกเรื่อง...
บทที่ 3 วิธีสนทนาด้วยหลักจิตวิทยาให้อีกฝ่ายตอบตกลง – ฉันรู้ว่าคราวนี้เธอต้องทำได้ “อีกสักครู่” คือคำพูดดึงความสนใจ เตรียมขนมปังเป็นพิเศษเพื่อการประชุมวันนี้ แม้จะเหนื่อยแต่เราก็จะทำสำเร็จในที่สุด...
บทที่ 4 วิธีสนทนาด้วยหลักจิตวิทยาพิชิตใจเพศตรงข้าม
บทที่ 5 วิธีสนทนาด้วยหลักจิตวิทยากระตุ้นให้ควักเงินจ่าย – ถ้าสวมคู่กับแว่นกันแดดนี้จะดูดีมาก เห็นในอินสตาแกรมหรือยัง คุณโชคดีจังที่เลือกได้ชิ้นนี้ พิเศษแค่ตอนนี้เท่านั้น...
บทที่ 6 วิธีสนทนาด้วยหลักจิตวิทยากระตุ้นที่จะทำให้ได้ผลงาน – ไปซุ่มฝึกมาตั้งแต่ตอนไหนเก่งขึ้นแล้วนี่นา พูดกับตัวเอง ตอนนี้จับตามองอยู่นะ เมื่อฉันเรียกชื่อเขาผลงานของเขาก็เพิ่มขึ้น 200 %...

หนังสือแนะนำ “การพูดและวาทศิลป์” เดือน พฤศจิกายน 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)808.51 อ964ค 2563CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)808.51 อ964ค 2563CHECK SHELVES

พูดดีมีกำไร พูดยังไงไม่ขาดทุน (Hanashikata De Sonsuru Hito Tokusuru Hito)

พูดดีมีกำไร พูดยังไงไม่ขาดทุน (Hanashikata De Sonsuru Hito Tokusuru Hito)

… อิโอตะ ทัตสึนาริ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กล่าวว่า โลกนี้มีคน 2 ประเภท คือ คนที่ได้กำไรเพราะคำพูด ที่รู้จักเปลี่ยนผลลัพธ์ของการพูดคุยจากหน้ามือเป็นหลังมือด้วยการใช้คำง่าย ๆ หรือพลิกแพลงคำพูดแค่นิดเดียว และ คนที่ขาดทุนเพราะคำพูด ไม่มีใครอยากคบหาหรือให้ความร่วมมือด้วย... (คำนำ)

หนังสือเล่มนี้ เปรียบเทียบคำพูดของคนที่ได้กำไรและคนที่ขาดทุน ผ่านเนื้อหา

บทที่ 1 ครอบครัวและเพื่อนฝูง – ตั้งใจเป็นผู้ฟังเมื่ออีกฝ่ายเริ่มเล่า รู้สึกร่วมและตั้งใจฟังให้จบ ฟังให้จบแล้วค่อยถาม แบ่งปันความกังวลของอีกฝ่ายด้วยคำว่ามาช่วยกันคิดเถอะ สนทนาอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจอีกฝ่าย ชมอย่างจริงใจ มองหาข้อดีแล้วพูดเชิงบวก ใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นตรรกะกับทุกเรื่อง...

บทที่ 2 งานสังสรรค์และการออกเดต – คุยเรื่องที่สนุกกันได้ทุกคน คุยด้วยถ้อยคำของอีกฝ่าย พูดเรื่องตัวเองแต่พอดี พูดติดปากว่าน่าสนุกนะ ตัวจริงเป็นอย่างที่เห็น เล่นบทตามกาละเทศะ...

บทที่ 3 ที่ทำงานและธุรกิจ – พูดชัดเจน คิดเองและรายงานอย่างละเอียด เข้าเรื่องทันที คิดด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยไหว้วานคนอื่น ติดต่อกลับเร็ว ขอโทษก่อนแล้วค่อยให้เหตุผล ชี้ในจุดดี ใช้คำพูดที่ใคร ๆ ก็เข้าใจ สนทนาโดยเรียกชื่ออีกฝ่าย ไม่ข้องเกี่ยวกับข่าวลือ บอกตามตรงว่าคิดว่ามันไม่ดี แสดงความขอบคุณคนรอบตัว ใส่ใจคนอื่นอย่างเป็นกันเอง...

บทที่ 4 ประโยคเด็ดที่ได้กำไร เพียงเปลี่ยนวิธีพูด – ประโยคเด็ดที่ได้กำไร เพียงเปลี่ยนวิธีพูด

หนังสือแนะนำ “การพูดและวาทศิลป์” เดือน พฤศจิกายน 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.6 ท343พ 2563DUE 23-07-24
Central Library (5th Floor)153.6 ท343พ 2563CHECK SHELVES

พูดเก่งแบบคุณ ให้โดนใจคน

พูดเก่งแบบคุณ ให้โดนใจคน

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 30 บท อาทิ ทำไมต้องพูดเก่ง ทุกอย่างน่าสนใจได้มากกว่าที่เป็น 5 ลักษณะสำคัญที่สุดของนักพูดที่เก่ง คุณไม่มีทางเป็นนักพูดที่เก่งถ้าเลียนแบบคนอื่น อะไรคือความโดดเด่นของคุณ องค์ประกอบที่ทำให้คุณน่าเชื่อถือ 3 สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่คุณต้องให้กับผู้ฟัง พูดในสิ่งที่คุณรู้ เข้าใจ และหลงใหล พูดสั้นหรือพูดยาวดีกว่า คุณไม่ได้ไปพูดคุณไปคุย ความตื่นเต้นเชิงบวกทำให้คุณพูดได้เจ๋ง คิดมาก่อนไม่เข้าถึงอารมณ์เท่าคิดเดี๋ยวนั้น สื่อสารด้วยทั้งภาษาพูดและภาษากาย ภาษากายที่ต้องระวังและหลีกเลี่ยง เทคนิคหลักของการพูดที่ดี เริ่มด้วยการทำให้ผู้ฟังตื่นเต้น การเล่าเรื่องคือวิธีเข้าถึงผู้ฟังที่ดีที่สุด พูดให้เห็นภาพ ความแปลกใหม่สร้างความน่าตื่นเต้น ตั้งคำถามทำให้ผู้ฟังอยากรู้อยากเห็น ต้องมีเสียงหัวเราะของผู้ฟัง ผู้ฟังจะจดจำอะไรแบบลืมไม่ลง 3 สุดยอดเทคนิคของนักพูดสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจ พวกเขาไม่ได้แค่อยากฟัง พวกเขาอยากมีส่วนร่วม วิธีแก้สถานการณ์คนฟังเบื่อ ควบคุมสถานการณ์ให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น นักพูดที่สุดยอดล้วนฝึกฝนและซักซ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่า เตรียมใจที่จะผิดไม่ใช่เรื่องใหญ่ ทำไมคุณคิดว่าคุณเป็นนักพูดที่เก่งไม่ได้ คุณคือนักพูดที่ยิ่งใหญ่

หนังสือแนะนำ “การพูดและวาทศิลป์” เดือน พฤศจิกายน 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)808.51 ฌ412พ 2563CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)808.51 ฌ412พ 2563CHECK SHELVES

Collection