ศิลปะการพูดให้เป็นเลิศ (The Art of Effective Speaking)

ศิลปะการพูดให้เป็นเลิศ (The Art of Effective Speaking)

… ศาสตร์แห่งการพูด เล่มนี้ มีความแตกต่างไปจากศิลปะการพูดฉบับอื่น ๆ คือ ผู้เขียนไม่ได้เริ่มต้นการสอนวิธีพูดแบบเดิม ๆ แต่กลับแทงทะลุสู่ปัญหาเกี่ยวกับผู้ฟัง อันเป็นตัวนำไปสู่ความล้มเหลวในการพูดแทน ทั้งยังบอกหนทางกำจัดจุดอ่อนนี้ออกไปด้วยวิธีการอันแยบยล... (คำนำ)

เนื้อหาประกอบด้วย 3 ภาค

ภาคที่ 1 สร้างคำพูดตรึงจิตใจ ละลายนิสัยการฟังที่ไม่ดี – ทำความเข้าใจกับกระบวนการฟัง เอาชนะการฟังที่ไม่ดีได้ วิธีเตรียมตัวพูดชนิดสะกดผู้ฟังให้ตั้งใจ วิธีรวบรวมความคิดเพื่อพูดให้น่าฟัง การพูดให้น่าฟัง วิธีทำให้ผู้ฟังมีความตั้งใจฟังอยู่ต่อไป...

ภาคที่ 2 การเป็นเจ้าแห่งศิลปะการสื่อสาร “ที่น่าฟัง” – วิธีเป็นเจ้าแห่งศิลปะของการชักชวนเกลี้ยกล่อมผู้คน การเอาใจเขามาใส่ใจเราสร้างผลสัมฤทธิ์ต่อความคิดได้ ต้องสื่อสารอารมณ์เท่ากับสื่อสารความคิด วิธีขุดให้ลึกด้วยถ้อยคำที่ถูกต้อง วิธีเรียกร้องปฏิกิริยาแม้เมื่อคุณอ่านให้ฟัง วิธีเสริมการฟัง

ภาคที่ 3 การใช้ทักษะการพูดและการฟัง สื่อสารในการประชุม – วิธีเพิ่มประสิทธิภาพสื่อสารในฐานะผู้นำหรือมีส่วนร่วมการประชุม การประชุมเพื่อพูดเรื่องการขายที่น่าฟัง วิธีเตรียมตัวสำหรับการประชุมที่มีเพียง 2 คน และมีส่วนร่วมในนั้น

หนังสือแนะนำ “การพูดและวาทศิลป์” เดือน พฤศจิกายน 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)808.51 ก677ศ 2563CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)808.51 ก677ศ 2563DUE 15-12-21

ศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคน (A Vessel of Humanity That Fills Up More)

ศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคน (A Vessel of Humanity That Fills Up More)

คนฉลาดนั้นคิดทุกคำที่พูด แต่จะไม่พูดทุกคำที่คิด แนวคิด “ชามคำพูด” กล่าวไว้ว่า เราทุกคนล้วนมีชามคำพูดเป็นของตัวเอง ขนาดของชามแต่ละใบนั้นจะขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้พูด... หนังสือเล่มนี้เป็นมากกว่าวิธีพูดให้เก่งแบบทั่ว ๆ ไป แต่จะกระตุ้นให้คิดเกี่ยวกับความหมายของชามคำพูด แนะนำวิธีทำให้ชามคำพูดมีขนาดใหญ่และลึกขึ้น วิธีสร้างพลังในการเข้าใจตนเองและคนอื่นด้วย... (คำนำ)

ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 5 บท พร้อมบทส่งท้าย
บทที่ 1 คนที่โดดเดี่ยวเพราะคำพูด – คำพูดของตัวคุณคล้ายตัวคุณ เหตุผลที่คุณใช้คำนั้น คนที่มีชามคำพูดใหญ่ ใจเปลี่ยนคำพูดก็เปลี่ยน การพูดให้สมกับเป็นตัวเอง...
บทที่ 2 การขัดเกลาชามคำพูดของตัวเอง – สิ่งที่ความรู้สึกบอกคุณ การวิเคราะห์ความรู้สึก ความรู้สึกคือของขวัญ ชุดความคิดที่สร้างขึ้นในสมอง ทั้งฉันและเธอต่างก็เป็นคนที่ดีใช้ได้ นิสัยพูดไม่คิด ตรวจสอบนิสัยการพูดของตัวเอง...
บทที่ 3 เทคนิคการฟังเพื่อขยายขนาดชามคำพูด – ถึงคุณที่กระหายการพูด ถึงคุณที่เข้าใจการฟังผิดไป ถึงคุณที่ต้องการมีทักษะการฟัง
บทที่ 4 เทคนิคการพูดที่ทำให้ชามคำพูดลึกขึ้น –เหตุใดเราจึงไม่ถาม เหตุใดเราจึงต้องถาม และ ต้องถามอย่างไร
บทที่ 5 คำพูดนั้นอยู่รอบตัวเรา – การทำคำพูดให้ว่าง การรับผิดชอบต่อคำพูด การเชื่อมโยงกับตัวเอง กฎ 3 ข้อของความสัมพันธ์ วิธีของซีรึมและวิถีของวอลตซ์
บทส่งท้าย คำพูดเติบโตตามหัวใจ

หนังสือแนะนำ “การพูดและวาทศิลป์” เดือน พฤศจิกายน 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)808.51 ค451ศ 2563DUE 03-12-21
Central Library (4th Floor)808.51 ค451ศ 2563DUE 15-12-21

ศิลปะการใช้ถ้อยคำเพื่อจูงใจคน (The Arts of Using Words for Persuasion)

ศิลปะการใช้ถ้อยคำเพื่อจูงใจคน (The Arts of Using Words for Persuasion)

… หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมศาสตร์และศิลปะแห่งการใช้พลังอันแสนวิเศษของถ้อยคำมาเป็นคู่มือสำหรับฝึกฝน เสริมทักษะด้านการพูด แนะนำกลเม็ด วิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล สถานการณ์ และช่วงเวลา เพื่อใช้ถ้อยคำไปสู่ความสำเร็จ... (คำนำ)

เนื้อหาประกอบด้วย 15 บท อาทิ พลังวิเศษแห่งถ้อยคำ ผูกใจและเอาชนะคนด้วยชุด ส/ผ รัศมีแห่งถ้อยคำในบุคลิกลักษณะอันดึงดูดใจและวงแห่งความประทับใจทำงานได้อย่างไร ไม่มีอะไรเหมือนกับการจูงใจคน สร้างสูตรคำพูดเพื่อความสำเร็จ สอนตัวเองโดยใช้ถ้อยคำ การสื่อสาร: ด้ายทองแห่งความสำเร็จ สิ่งสำคัญสำหรับค้ำจุนชีวิตคือถ้อยคำ ถ้อยคำคือเครื่องกระตุ้นซึ่งควบคุมชีวิตคุณ เราจะทำลายเครื่องกีดขวางอันแน่นหนาทางสังคมได้อย่างไร จงสร้างแรงกดดันด้วยตนเองโดยอาศัยพรสวรรค์ในการพูด คุณรู้สึกว่ามีเสียงเพลงดังมาไหม กดปุ่มที่ถูกต้องในจินตนาการของคนหมู่มาก จงรุ่งโรจน์อยู่ในศิลปะของการพูดในที่สาธารณะ

หนังสือแนะนำ “การพูดและวาทศิลป์” เดือน พฤศจิกายน 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)808.51 ซ548ศ 2563DUE 16-12-21
Central Library (4th Floor)808.51 ซ548ศ 2563CHECK SHELVES

คนสำเร็จ เขาพูดกันแบบนี้! (The Secret of the Pleasant Talkers)

คนสำเร็จ เขาพูดกันแบบนี้! (The Secret of the Pleasant Talkers)

… ทำไมเขาพูดแล้วชวนให้คล้อยตาม ทำไมเขาพูดแล้วรู้สึกเชื่อถือเขาง่ายมาก ทำไมเขาพูดแล้วคลี่คลายปัญหาความสัมพันธ์ได้ดี ทำไมเขาพูดแล้วรู้สึกว่ามีพลังเกลี้ยกล่อมและเป็นมิตร ทำไมเขาพูดแล้วดูมีโอกาสสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูง... (คำนำ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยวิธีสนทนาด้วยหลักจิตวิทยาเพื่อปรับความสัมพันธ์ 6 บท
บทที่ 1 วิธีสนทนาด้วยหลักจิตวิทยาให้ได้ไมตรีจากอีกฝ่าย – ลองเปลี่ยนลำดับการพูด อยากได้สิ่งใดจงยื่นมือให้ก่อน ปิดท้ายด้วยคำชมเท่านั้น ใช้แรปพอร์กับคนขี้ระแวง...
บทที่ 2 วิธีสนทนาด้วยหลักจิตวิทยาที่ช่วยปรับความสัมพันธ์ –ฉันให้โอกาสทำดีกับฉันก็ได้ ทำไมคำขอโทษบางคนฟังแล้วสมควรถูกด่า ไม่ชอบที่เมื่อวานชวนทะเลาะแล้ววันนี้มาทำดีด้วย แค่นี้รู้เหรอเพราะฉันรู้ดีทุกเรื่อง...
บทที่ 3 วิธีสนทนาด้วยหลักจิตวิทยาให้อีกฝ่ายตอบตกลง – ฉันรู้ว่าคราวนี้เธอต้องทำได้ “อีกสักครู่” คือคำพูดดึงความสนใจ เตรียมขนมปังเป็นพิเศษเพื่อการประชุมวันนี้ แม้จะเหนื่อยแต่เราก็จะทำสำเร็จในที่สุด...
บทที่ 4 วิธีสนทนาด้วยหลักจิตวิทยาพิชิตใจเพศตรงข้าม
บทที่ 5 วิธีสนทนาด้วยหลักจิตวิทยากระตุ้นให้ควักเงินจ่าย – ถ้าสวมคู่กับแว่นกันแดดนี้จะดูดีมาก เห็นในอินสตาแกรมหรือยัง คุณโชคดีจังที่เลือกได้ชิ้นนี้ พิเศษแค่ตอนนี้เท่านั้น...
บทที่ 6 วิธีสนทนาด้วยหลักจิตวิทยากระตุ้นที่จะทำให้ได้ผลงาน – ไปซุ่มฝึกมาตั้งแต่ตอนไหนเก่งขึ้นแล้วนี่นา พูดกับตัวเอง ตอนนี้จับตามองอยู่นะ เมื่อฉันเรียกชื่อเขาผลงานของเขาก็เพิ่มขึ้น 200 %...

หนังสือแนะนำ “การพูดและวาทศิลป์” เดือน พฤศจิกายน 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)808.51 อ964ค 2563DUE 17-12-21
Central Library (4th Floor)808.51 อ964ค 2563DUE 15-12-21

พูดดีมีกำไร พูดยังไงไม่ขาดทุน (Hanashikata De Sonsuru Hito Tokusuru Hito)

พูดดีมีกำไร พูดยังไงไม่ขาดทุน (Hanashikata De Sonsuru Hito Tokusuru Hito)

… อิโอตะ ทัตสึนาริ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กล่าวว่า โลกนี้มีคน 2 ประเภท คือ คนที่ได้กำไรเพราะคำพูด ที่รู้จักเปลี่ยนผลลัพธ์ของการพูดคุยจากหน้ามือเป็นหลังมือด้วยการใช้คำง่าย ๆ หรือพลิกแพลงคำพูดแค่นิดเดียว และ คนที่ขาดทุนเพราะคำพูด ไม่มีใครอยากคบหาหรือให้ความร่วมมือด้วย... (คำนำ)

หนังสือเล่มนี้ เปรียบเทียบคำพูดของคนที่ได้กำไรและคนที่ขาดทุน ผ่านเนื้อหา

บทที่ 1 ครอบครัวและเพื่อนฝูง – ตั้งใจเป็นผู้ฟังเมื่ออีกฝ่ายเริ่มเล่า รู้สึกร่วมและตั้งใจฟังให้จบ ฟังให้จบแล้วค่อยถาม แบ่งปันความกังวลของอีกฝ่ายด้วยคำว่ามาช่วยกันคิดเถอะ สนทนาอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจอีกฝ่าย ชมอย่างจริงใจ มองหาข้อดีแล้วพูดเชิงบวก ใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นตรรกะกับทุกเรื่อง...

บทที่ 2 งานสังสรรค์และการออกเดต – คุยเรื่องที่สนุกกันได้ทุกคน คุยด้วยถ้อยคำของอีกฝ่าย พูดเรื่องตัวเองแต่พอดี พูดติดปากว่าน่าสนุกนะ ตัวจริงเป็นอย่างที่เห็น เล่นบทตามกาละเทศะ...

บทที่ 3 ที่ทำงานและธุรกิจ – พูดชัดเจน คิดเองและรายงานอย่างละเอียด เข้าเรื่องทันที คิดด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยไหว้วานคนอื่น ติดต่อกลับเร็ว ขอโทษก่อนแล้วค่อยให้เหตุผล ชี้ในจุดดี ใช้คำพูดที่ใคร ๆ ก็เข้าใจ สนทนาโดยเรียกชื่ออีกฝ่าย ไม่ข้องเกี่ยวกับข่าวลือ บอกตามตรงว่าคิดว่ามันไม่ดี แสดงความขอบคุณคนรอบตัว ใส่ใจคนอื่นอย่างเป็นกันเอง...

บทที่ 4 ประโยคเด็ดที่ได้กำไร เพียงเปลี่ยนวิธีพูด – ประโยคเด็ดที่ได้กำไร เพียงเปลี่ยนวิธีพูด

หนังสือแนะนำ “การพูดและวาทศิลป์” เดือน พฤศจิกายน 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.6 ท343พ 2563DUE 16-12-21
Central Library (5th Floor)153.6 ท343พ 2563DUE 15-12-21

พูดเก่งแบบคุณ ให้โดนใจคน

พูดเก่งแบบคุณ ให้โดนใจคน

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 30 บท อาทิ ทำไมต้องพูดเก่ง ทุกอย่างน่าสนใจได้มากกว่าที่เป็น 5 ลักษณะสำคัญที่สุดของนักพูดที่เก่ง คุณไม่มีทางเป็นนักพูดที่เก่งถ้าเลียนแบบคนอื่น อะไรคือความโดดเด่นของคุณ องค์ประกอบที่ทำให้คุณน่าเชื่อถือ 3 สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่คุณต้องให้กับผู้ฟัง พูดในสิ่งที่คุณรู้ เข้าใจ และหลงใหล พูดสั้นหรือพูดยาวดีกว่า คุณไม่ได้ไปพูดคุณไปคุย ความตื่นเต้นเชิงบวกทำให้คุณพูดได้เจ๋ง คิดมาก่อนไม่เข้าถึงอารมณ์เท่าคิดเดี๋ยวนั้น สื่อสารด้วยทั้งภาษาพูดและภาษากาย ภาษากายที่ต้องระวังและหลีกเลี่ยง เทคนิคหลักของการพูดที่ดี เริ่มด้วยการทำให้ผู้ฟังตื่นเต้น การเล่าเรื่องคือวิธีเข้าถึงผู้ฟังที่ดีที่สุด พูดให้เห็นภาพ ความแปลกใหม่สร้างความน่าตื่นเต้น ตั้งคำถามทำให้ผู้ฟังอยากรู้อยากเห็น ต้องมีเสียงหัวเราะของผู้ฟัง ผู้ฟังจะจดจำอะไรแบบลืมไม่ลง 3 สุดยอดเทคนิคของนักพูดสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจ พวกเขาไม่ได้แค่อยากฟัง พวกเขาอยากมีส่วนร่วม วิธีแก้สถานการณ์คนฟังเบื่อ ควบคุมสถานการณ์ให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น นักพูดที่สุดยอดล้วนฝึกฝนและซักซ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่า เตรียมใจที่จะผิดไม่ใช่เรื่องใหญ่ ทำไมคุณคิดว่าคุณเป็นนักพูดที่เก่งไม่ได้ คุณคือนักพูดที่ยิ่งใหญ่

หนังสือแนะนำ “การพูดและวาทศิลป์” เดือน พฤศจิกายน 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)808.51 ฌ412พ 2563CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)808.51 ฌ412พ 2563CHECK SHELVES

Collection