Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  All OAR Recommended Books


EQ ตัดสินชะตากรรม

EQ ตัดสินชะตากรรม

คนที่มี EQ สูง ไม่เพียงแต่จะเก่งด้านการแยกแยะและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ แต่ยังจะมีอิทธิพลในการปรับเปลี่ยนอารมณ์ของคนอื่นได้อีกด้วย ยิ่งจัดการกับปัญหาทางอารมณ์ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ทำให้ทุกเรื่องที่ตนเองและคนรอบข้างไม่หันไปสู่ทิศทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ในที่สุดก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีความสุขกับชีวิต... (คำนำ)

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอสิ่งที่คนที่ EQ สูงพึงมี และเรื่องราวสั้น ๆ ให้ฝึกฝนตนเอง ผ่านเนื้อหา 12 บท ดังนี้ EQ, IQ และชะตากรรม วาดรูปให้ตนเองสัก 1 รูป ใช้ท่าทางที่กล้าหาญดั่งนักรบเผชิญหน้ากับชีวิต การให้กำลังใจตนเอง จะทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเร้าใจ การควบคุมตนเองทำได้ง่ายมาก การรู้จักอารมณ์ของผู้อื่นเป็นอัจฉริยะ เล่นกับรูบิกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสุขในชีวิตของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์(EQ)สูง ปฏิบัติตามคุณสมบัติที่เหมาะสมของการเป็นผู้นำ การทำงานทดสอบความสามารถทั้งยังทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ ความรักอันหอมหวานเป็นของผู้ที่รู้วิธีการลิ้มรสเท่านั้น และสร้างหลุมหลบภัยที่เข้ากันได้ดี

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “EQ ความฉลาดทางอารมณ์” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)152.4 ห337อ 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)152.4 ห337อ 2561DUE 01-06-20


การควบคุมอารมณ์ ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น

การควบคุมอารมณ์ ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น

หนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียง ได้นำเสนอเนื้อหา ดังนี้ อัปเกรดระบบความรู้ความเข้าใจ: ความรู้ความเข้าใจในอารมณ์จะเป็นตัวตัดสินว่าชีวิตจะไปได้ไกลแค่ไหน เป็นเพื่อนกับอารมณ์: ผู้ที่มีวุฒิภาวะจะรู้จักเป็นเพื่อนกับอารมณ์ ผู้ที่มี EQ สูง: ผู้ที่มี EQ สูงไม่ใช่รักของทุกคน เมื่อเราคุยกัน: เราคุยอะไรกันอยู่ และ ความสัมพันธ์ลึกซึ้ง: เราควรแสดงความรักต่อโลกใบนี้อย่างไร

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “EQ ความฉลาดทางอารมณ์” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)152.4 ป168ก 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)152.4 ป168ก 2562DUE 01-06-20


บริหารอารมณ์ในที่ทำงาน

บริหารอารมณ์ในที่ทำงาน

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา จุดเริ่มต้นของความสุขในที่ทำงาน อาทิ การเข้าใจอารมณ์เพื่อสร้างความสุขในการทำงาน ธรรมชาติทางอารมณ์ของบุคคล... บริหาร EQ ของตนเองอย่างชาญฉลาด อาทิ EQ ในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เทคนิคการบริหาร EQ ของตนเอง 5 ด้านอย่างชาญฉลาด ลักษณะคนที่ประสบความสำเร็จด้วย EQ 9 กลยุทธ์เสริมสร้าง EQ... บทบาท EQ กับการทำงาน อาทิ 5 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารอารมณ์ในที่ทำงาน บริหารอารมณ์และพัฒนา EQ ในที่ทำงานสำหรับเพื่อนร่วมงาน... หลักการบริหารอารมณ์อย่างครอบคลุมในที่ทำงาน อาทิ การบริหารอารมณ์กับการสื่อสารในองค์กร การบริหารอารมณ์กับการประสานงาน การบริหารอารมณ์กับการทำงานเป็นทีม... และ ความสำเร็จ 2 ด้าน ภาพรวมของการบริหารอารมณ์ในที่ทำงาน

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “EQ ความฉลาดทางอารมณ์” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)152.4 ศ463บร 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)152.4 ศ463บร 2562DUE 01-06-20


คนเก่งจริงจะไม่พ่ายแพ้ต่ออารมณ์ (Youxiu de ren, conglai bu hai shu gei qingxu)

คนเก่งจริงจะไม่พ่ายแพ้ต่ออารมณ์ (Youxiu de ren, conglai bu hai shu gei qingxu)

หนังสือที่ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา คนที่พูดเป็น แค่เอ่ยปากก็ชนะแล้ว อาทิ ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงอย่างแท้จริงมักไม่แสดงตัว ทุกการพูดคุยล้วนเป็นการให้ความเคารพต่อกัน เรียนรู้ที่จะเป็นฝ่ายเชื่อมสัมพันธ์ อย่าใช้คำพูดคุกคามผู้อื่น... EQ สูงไม่ใช่แค่พูดเป็นอย่างเดียว อาทิ สนใจเนื้อหาในคำพูดของคคนหนึ่ง ไม่สำคัญเท่าสนใจท่าทีเวลาพูดของเขา ได้ความเชื่อใจของผู้อื่นในพริบตาด้วยเทคนิคการอ่านใจแบบเย็น เทคนิคการใช้ภาษาทางจิตวิทยา 3 ข้อที่ทำให้ EQ พัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้ที่มี EQ สูงอย่างแท้จริงใช้การรับฟังพิชิตโลก... มองดูเหมือนคุณเก่งกาจมาก ดังนั้นจึงไม่ประสบความสำเร็จสักอย่าง อาทิ คุณยังต้องถูกความรู้สึกพยายามหลอกลวงไปอีกนานแค่ไหน คุณคิดว่าตัวเองฉลาดมาก ไม่ลบความคิด 4 ประเภทนี้ทิ้ง ความพยายามของคุณก็ไร้ความหมาย... ไม่ใช่เก่งแล้วจึงแข็งแกร่ง แต่เป็นแข็งแกร่งแล้วจึงเก่งต่างหาก อาทิ ไมตรีจิตที่ดีที่สุดไม่ใช่ ขอร้องอย่าตีฉันเลย แต่เป็น ลองกล้าตีฉันดู ยิ่งทำให้ตัวเองทุกข์ทรมาน คนอื่นยิ่งไม่สนใจ เรียนรู้ที่จะปฏิเสธคนที่ทำให้เราลำบากใจอย่างมีศิลปะ... ปรมาจารย์ด้าน EQ ที่แท้จริง ไม่แพ้ให้กับตัวเอง อาทิ โปรดทิ้งการเป็นผู้ใหญ่ที่สิ้นหวัง คุณน่าเบื่อเพราะคุณระมัดระวังมากเกินไป... และ คนเก่งไม่เคยแพ้ให้อารมณ์ง่าย ๆ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “EQ ความฉลาดทางอารมณ์” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)152.4 ป168ค 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)152.4 ป168ค 2560DUE 01-06-20


โกรธขนาดนั้นลองพูดแบบฉันสิ!(Anger Management Okoranai Tsutaekata)

โกรธขนาดนั้นลองพูดแบบฉันสิ!(Anger Management Okoranai Tsutaekata)

หนังสือที่ผู้เขียนแนะนำการจัดการความโกรธและรู้วิธีพูดแบบไม่โกรธได้อย่างง่าย ๆ ผ่านเนื้อหา ดังนี้ ความโกรธคืออะไร อาทิ เบื้องหลังความโกรธมีความรู้สึกอะไรซ่อนอยู่ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราโกรธ การจัดการความโกรธคืออะไร... ลักษณะเฉพาะ 5 ข้อของคนที่บอกความรู้สึกไม่เก่ง อาทิ เวลาโกรธจะโทษคนอื่นหรือสิ่งต่าง ๆ กังวลว่าจะถูกอีกฝ่ายเกลียด... ลักษณะเฉพาะ 5 ข้อของคนที่บอกความรู้สึกเก่ง อาทิ รู้ว่าเรื่องไหนที่ตัวเองยอมรับได้และเรื่องไหนที่ยอมรับไม่ได้ มีคู่มือจัดการความรู้สึกของตัวเอง... 10 เทคนิคในการพูดแบบไม่โกรธ อาทิ พูดให้ชัดเจนที่สุด บอกความรู้สึกโดยไม่ทำร้ายความรู้สึกของอีกฝ่าย... 9 วิธีบอกความรู้สึกให้อีกฝ่ายรับรู้ อาทิ เวลาเสียใจ เวลาเจ็บใจ เวลาผิดหวัง... วิธีพูดในแต่ละสถานการณ์ด้านการทำงาน อาทิ วิธีการตำหนิและคำพูดที่ควรใช้ วิธีพูดกับคนที่ไม่ยอมเอ่ยคำขอโทษ วิธีพูดกับเพื่อนร่วมงานที่ชอบโมโหใส่ การเขียนอีเมลโดยไม่ใช้อารมณ์โกรธ... วิธีบอกความรู้สึกในแต่ละสถานการณ์ด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว อาทิ วิธีพูดกับคนที่ไม่ยอมรับว่าความคิดตัวเองผิด วิธีเลี่ยงเมื่อถูกซักไซ้... และ 11 เทคนิคการจัดการความโกรธ อาทิ หยุดคิด ขอเวลานอก นับเลขถอยหลัง หายใจลึก ๆ ท่องคำพูดที่ช่วยให้ใจเย็น จดบันทึกความโกรธ ออกกำลังกายใช้ออกซิเจน...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “EQ ความฉลาดทางอารมณ์” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)152.47 ค694ก 2561DUE 01-06-20
Central Library (5th Floor)152.47 ค694ก 2561CHECK SHELVES


Genius ทางอารมณ์

Genius ทางอารมณ์

หนังสือที่ผู้เขียนได้นำเสนอเรื่องราวและเทคนิค ช่วยให้เข้าใจวิธีการเสริมสร้าง ดูแลอิทธิพลของอารมณ์ที่มีอยู่ในตัวเรา และเรียนรู้ว่า เราจะดูแลอารมณ์เหล่านี้อย่างไร ไม่ให้มีอำนาจควบคุมเหนือเรา ผ่านเนื้อหา 24 บท ดังนี้ พายครึ่งซีกแรก Step1: ดวงดาว ถนนแห่งชีวิต ความสำเร็จทุกด้านในชีวิตไม่มีวันสายไป Step2: เรือ ความโดดเด่นที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา Step3: ออกเดินทาง พายซีกหลัง เรื่องจริงของคนที่เสียชีวิตเพราะความเหงา กล่องสองใบ รางวัลของคนรักพวกพ้อง สมองมนุษย์ยุคปัจจุบัน เกมชีวิต Sweet Spot: จุดแห่งความหอมหวานของชีวิต เมื่อการเปรียบเทียบขโมยนาทีแห่งความสุขไปจากเรา ลาพักร้อนจากสังคมที่วุ่นวาย ก้าวแรกของการค้นพบตัวเอง ชีวิตกับต้นแอปเปิ้ล อุปสรรคของก้าวแรก คำแนะนำจากมหาเศรษฐี อันตรายของการทำงานในกลุ่ม เทคนิคช่วยบอกใบ้ว่าใครจะกลายมาเป็นอัจฉริยะ Social Network และบทส่งท้าย: วิถีชีวิตที่มุ่งสู่ความสำเร็จ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “EQ ความฉลาดทางอารมณ์” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 ค941จ 2559DUE 01-06-20
Central Library (5th Floor)158.1 ค941จ 2559DUE 01-06-20LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram