EQ ตัดสินชะตากรรม

EQ ตัดสินชะตากรรม

คนที่มี EQ สูง ไม่เพียงแต่จะเก่งด้านการแยกแยะและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ แต่ยังจะมีอิทธิพลในการปรับเปลี่ยนอารมณ์ของคนอื่นได้อีกด้วย ยิ่งจัดการกับปัญหาทางอารมณ์ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ทำให้ทุกเรื่องที่ตนเองและคนรอบข้างไม่หันไปสู่ทิศทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ในที่สุดก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีความสุขกับชีวิต... (คำนำ)

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอสิ่งที่คนที่ EQ สูงพึงมี และเรื่องราวสั้น ๆ ให้ฝึกฝนตนเอง ผ่านเนื้อหา 12 บท ดังนี้ EQ, IQ และชะตากรรม วาดรูปให้ตนเองสัก 1 รูป ใช้ท่าทางที่กล้าหาญดั่งนักรบเผชิญหน้ากับชีวิต การให้กำลังใจตนเอง จะทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเร้าใจ การควบคุมตนเองทำได้ง่ายมาก การรู้จักอารมณ์ของผู้อื่นเป็นอัจฉริยะ เล่นกับรูบิกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสุขในชีวิตของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์(EQ)สูง ปฏิบัติตามคุณสมบัติที่เหมาะสมของการเป็นผู้นำ การทำงานทดสอบความสามารถทั้งยังทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ ความรักอันหอมหวานเป็นของผู้ที่รู้วิธีการลิ้มรสเท่านั้น และสร้างหลุมหลบภัยที่เข้ากันได้ดี

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “EQ ความฉลาดทางอารมณ์” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)152.4 ห337อ 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)152.4 ห337อ 2561CHECK SHELVES

การควบคุมอารมณ์ ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น

การควบคุมอารมณ์ ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น

หนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียง ได้นำเสนอเนื้อหา ดังนี้ อัปเกรดระบบความรู้ความเข้าใจ: ความรู้ความเข้าใจในอารมณ์จะเป็นตัวตัดสินว่าชีวิตจะไปได้ไกลแค่ไหน เป็นเพื่อนกับอารมณ์: ผู้ที่มีวุฒิภาวะจะรู้จักเป็นเพื่อนกับอารมณ์ ผู้ที่มี EQ สูง: ผู้ที่มี EQ สูงไม่ใช่รักของทุกคน เมื่อเราคุยกัน: เราคุยอะไรกันอยู่ และ ความสัมพันธ์ลึกซึ้ง: เราควรแสดงความรักต่อโลกใบนี้อย่างไร

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “EQ ความฉลาดทางอารมณ์” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)152.4 ป168ก 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)152.4 ป168ก 2562CHECK SHELVES

บริหารอารมณ์ในที่ทำงาน

บริหารอารมณ์ในที่ทำงาน

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา จุดเริ่มต้นของความสุขในที่ทำงาน อาทิ การเข้าใจอารมณ์เพื่อสร้างความสุขในการทำงาน ธรรมชาติทางอารมณ์ของบุคคล... บริหาร EQ ของตนเองอย่างชาญฉลาด อาทิ EQ ในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เทคนิคการบริหาร EQ ของตนเอง 5 ด้านอย่างชาญฉลาด ลักษณะคนที่ประสบความสำเร็จด้วย EQ 9 กลยุทธ์เสริมสร้าง EQ... บทบาท EQ กับการทำงาน อาทิ 5 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารอารมณ์ในที่ทำงาน บริหารอารมณ์และพัฒนา EQ ในที่ทำงานสำหรับเพื่อนร่วมงาน... หลักการบริหารอารมณ์อย่างครอบคลุมในที่ทำงาน อาทิ การบริหารอารมณ์กับการสื่อสารในองค์กร การบริหารอารมณ์กับการประสานงาน การบริหารอารมณ์กับการทำงานเป็นทีม... และ ความสำเร็จ 2 ด้าน ภาพรวมของการบริหารอารมณ์ในที่ทำงาน

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “EQ ความฉลาดทางอารมณ์” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)152.4 ศ463บร 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)152.4 ศ463บร 2562CHECK SHELVES

คนเก่งจริงจะไม่พ่ายแพ้ต่ออารมณ์ (Youxiu de ren, conglai bu hai shu gei qingxu)

คนเก่งจริงจะไม่พ่ายแพ้ต่ออารมณ์ (Youxiu de ren, conglai bu hai shu gei qingxu)

หนังสือที่ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา คนที่พูดเป็น แค่เอ่ยปากก็ชนะแล้ว อาทิ ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงอย่างแท้จริงมักไม่แสดงตัว ทุกการพูดคุยล้วนเป็นการให้ความเคารพต่อกัน เรียนรู้ที่จะเป็นฝ่ายเชื่อมสัมพันธ์ อย่าใช้คำพูดคุกคามผู้อื่น... EQ สูงไม่ใช่แค่พูดเป็นอย่างเดียว อาทิ สนใจเนื้อหาในคำพูดของคคนหนึ่ง ไม่สำคัญเท่าสนใจท่าทีเวลาพูดของเขา ได้ความเชื่อใจของผู้อื่นในพริบตาด้วยเทคนิคการอ่านใจแบบเย็น เทคนิคการใช้ภาษาทางจิตวิทยา 3 ข้อที่ทำให้ EQ พัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้ที่มี EQ สูงอย่างแท้จริงใช้การรับฟังพิชิตโลก... มองดูเหมือนคุณเก่งกาจมาก ดังนั้นจึงไม่ประสบความสำเร็จสักอย่าง อาทิ คุณยังต้องถูกความรู้สึกพยายามหลอกลวงไปอีกนานแค่ไหน คุณคิดว่าตัวเองฉลาดมาก ไม่ลบความคิด 4 ประเภทนี้ทิ้ง ความพยายามของคุณก็ไร้ความหมาย... ไม่ใช่เก่งแล้วจึงแข็งแกร่ง แต่เป็นแข็งแกร่งแล้วจึงเก่งต่างหาก อาทิ ไมตรีจิตที่ดีที่สุดไม่ใช่ ขอร้องอย่าตีฉันเลย แต่เป็น ลองกล้าตีฉันดู ยิ่งทำให้ตัวเองทุกข์ทรมาน คนอื่นยิ่งไม่สนใจ เรียนรู้ที่จะปฏิเสธคนที่ทำให้เราลำบากใจอย่างมีศิลปะ... ปรมาจารย์ด้าน EQ ที่แท้จริง ไม่แพ้ให้กับตัวเอง อาทิ โปรดทิ้งการเป็นผู้ใหญ่ที่สิ้นหวัง คุณน่าเบื่อเพราะคุณระมัดระวังมากเกินไป... และ คนเก่งไม่เคยแพ้ให้อารมณ์ง่าย ๆ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “EQ ความฉลาดทางอารมณ์” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)152.4 ป168ค 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)152.4 ป168ค 2560CHECK SHELVES

โกรธขนาดนั้นลองพูดแบบฉันสิ!(Anger Management Okoranai Tsutaekata)

โกรธขนาดนั้นลองพูดแบบฉันสิ!(Anger Management Okoranai Tsutaekata)

หนังสือที่ผู้เขียนแนะนำการจัดการความโกรธและรู้วิธีพูดแบบไม่โกรธได้อย่างง่าย ๆ ผ่านเนื้อหา ดังนี้ ความโกรธคืออะไร อาทิ เบื้องหลังความโกรธมีความรู้สึกอะไรซ่อนอยู่ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราโกรธ การจัดการความโกรธคืออะไร... ลักษณะเฉพาะ 5 ข้อของคนที่บอกความรู้สึกไม่เก่ง อาทิ เวลาโกรธจะโทษคนอื่นหรือสิ่งต่าง ๆ กังวลว่าจะถูกอีกฝ่ายเกลียด... ลักษณะเฉพาะ 5 ข้อของคนที่บอกความรู้สึกเก่ง อาทิ รู้ว่าเรื่องไหนที่ตัวเองยอมรับได้และเรื่องไหนที่ยอมรับไม่ได้ มีคู่มือจัดการความรู้สึกของตัวเอง... 10 เทคนิคในการพูดแบบไม่โกรธ อาทิ พูดให้ชัดเจนที่สุด บอกความรู้สึกโดยไม่ทำร้ายความรู้สึกของอีกฝ่าย... 9 วิธีบอกความรู้สึกให้อีกฝ่ายรับรู้ อาทิ เวลาเสียใจ เวลาเจ็บใจ เวลาผิดหวัง... วิธีพูดในแต่ละสถานการณ์ด้านการทำงาน อาทิ วิธีการตำหนิและคำพูดที่ควรใช้ วิธีพูดกับคนที่ไม่ยอมเอ่ยคำขอโทษ วิธีพูดกับเพื่อนร่วมงานที่ชอบโมโหใส่ การเขียนอีเมลโดยไม่ใช้อารมณ์โกรธ... วิธีบอกความรู้สึกในแต่ละสถานการณ์ด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว อาทิ วิธีพูดกับคนที่ไม่ยอมรับว่าความคิดตัวเองผิด วิธีเลี่ยงเมื่อถูกซักไซ้... และ 11 เทคนิคการจัดการความโกรธ อาทิ หยุดคิด ขอเวลานอก นับเลขถอยหลัง หายใจลึก ๆ ท่องคำพูดที่ช่วยให้ใจเย็น จดบันทึกความโกรธ ออกกำลังกายใช้ออกซิเจน...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “EQ ความฉลาดทางอารมณ์” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)152.47 ค694ก 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)152.47 ค694ก 2561CHECK SHELVES

Genius ทางอารมณ์

Genius ทางอารมณ์

หนังสือที่ผู้เขียนได้นำเสนอเรื่องราวและเทคนิค ช่วยให้เข้าใจวิธีการเสริมสร้าง ดูแลอิทธิพลของอารมณ์ที่มีอยู่ในตัวเรา และเรียนรู้ว่า เราจะดูแลอารมณ์เหล่านี้อย่างไร ไม่ให้มีอำนาจควบคุมเหนือเรา ผ่านเนื้อหา 24 บท ดังนี้ พายครึ่งซีกแรก Step1: ดวงดาว ถนนแห่งชีวิต ความสำเร็จทุกด้านในชีวิตไม่มีวันสายไป Step2: เรือ ความโดดเด่นที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา Step3: ออกเดินทาง พายซีกหลัง เรื่องจริงของคนที่เสียชีวิตเพราะความเหงา กล่องสองใบ รางวัลของคนรักพวกพ้อง สมองมนุษย์ยุคปัจจุบัน เกมชีวิต Sweet Spot: จุดแห่งความหอมหวานของชีวิต เมื่อการเปรียบเทียบขโมยนาทีแห่งความสุขไปจากเรา ลาพักร้อนจากสังคมที่วุ่นวาย ก้าวแรกของการค้นพบตัวเอง ชีวิตกับต้นแอปเปิ้ล อุปสรรคของก้าวแรก คำแนะนำจากมหาเศรษฐี อันตรายของการทำงานในกลุ่ม เทคนิคช่วยบอกใบ้ว่าใครจะกลายมาเป็นอัจฉริยะ Social Network และบทส่งท้าย: วิถีชีวิตที่มุ่งสู่ความสำเร็จ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “EQ ความฉลาดทางอารมณ์” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 ค941จ 2559CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158.1 ค941จ 2559CHECK SHELVES

Collection