สำนักงานวิทยทรัพยากร ของดให้บริการบอร์ดเกมชั่วคราวในช่วงสอบ ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561

สำนักงานวิทยทรัพยากร ของดให้บริการบอร์ดเกมชั่วคราวในช่วงสอบ ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561

และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 17 ธันวาคม 2561Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App