งดค่าปรับเพื่อบริจาคเป็นการกุศล


สำนักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับหอสมุดคณะแพทยศาสตร์และศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จัดกิจกรรมงดค่าปรับเพื่อบริจาคเป็นการกุศลประจำปี เพื่อนำรายได้มอบแก่สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

*สามารถบริจาคเงินค่าปรับได้ที่ห้องสมุดที่เป็นเจ้าของหนังสือที่เกินกำหนด
**เริ่มบริจาคได้ที่เคาน์เตอร์บริการตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565

Updated by Apiwat Kaewhawong

Date: 24 October 2022

views 92