Titleโคลงนพบุรีกำสรวล / โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Imprint เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยฯ, 2533
Descript 29 หน้า

วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ) โคลง

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPL4221 ช272คCHECK SHELVES