ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ในโครงการต้อนรับและสานสัมพันธ์นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการต้อนรับและสานสัมพันธ์นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรม "รับเพื่อนก้าวใหม่ 2022" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการภายในสำนักงานวิทยทรัพยากร ระบบการสืบค้นหนังสือ
รวมไปถึงระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิสิตสามารถใช้งานสวัสดิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30-11.30 น. และ 13.30-14.30 น.

ภาพเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ในโครงการต้อนรับและสานสัมพันธ์นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ในโครงการต้อนรับและสานสัมพันธ์นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ในโครงการต้อนรับและสานสัมพันธ์นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ในโครงการต้อนรับและสานสัมพันธ์นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

updated by Chanapat Ekkawat

views 286