ขอเชิญร่วมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นสารสนเทศเครือข่ายห้องสมุด จุฬาฯ (Library Orientation and Information Searching)

ขอเชิญนิสิตใหม่ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นสารสนเทศเครือข่ายห้องสมุด จุฬาฯ (Library Orientation and Information Searching)” ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 - 29 กันยายน 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/qXsxbU

Library Orientation and Information Searching for Chulalongkorn University Students Term 1/2017 During : September 1-29, 2017
For more details and Online Registration click here :  https://goo.gl/qXsxbU

Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App