โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33

ระยะเวลาการจัดสัมมนาวันที่ 1– 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สถานที่จัดสัมมนาและทัศนศึกษา โรงแรมแมนดาริน ถ.พระรามสี่ กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

  • เว็บไซต์ : http://www.car.chula.ac.th/tlc33
  • E-Mail : tlc33@car.chula.ac.th
  • การลงทะเบียนและชำระเงิน :
    นางสุรีย์ ทรัพย์สง่า โทร. 0-2218-2904
  • การประชาสัมพันธ์และข้อมูลทางวิชาการ :
    นางระเบียบ แสงจันทร์ โทร. 0-2218-2936
    นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ โทร. 0-2218-2914


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App