ขอเชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ”พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพและการพิมพ์”ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่อีเมล์ ilps@car.chula.ac.th  ภายในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่นางระเบียบ แสงจันทร์  โทร. 0-2218-2936 หรือ นางศุภกร เมาลานนท์
โทร.  0-2218-2935 อีเมล: ilps@car.chula.ac.th


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App