บริการถ่ายทอดสดทางภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่าย

ทั้ง Facebook Live และ Youtube Live ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดแบบมืออาชีพ อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ผ่านจอ Digital Signage ตามจุดต่างๆ ที่สำนักงานวิทยทรัพยากรให้บริการรอบมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นจอที่โรงอาหาร หรือตามคณะต่างๆ รวมไปถึงการถ่ายทอดสดผ่านระบบประชุมออนไลน์ และประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมประชุมยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็น Google Meet, Microsoft Team, Zoom, Webinar, Cisco Webex ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย ครบครัน ที่จะทำให้ทุกการถ่ายทอดสดเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ

รายละเอียดค่าบริการผลิตสื่อมัลติมีเดียตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถติดต่อสอบถามค่าบริการผลิตสื่อได้ที่
ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร
โทร. 02-2182946, 02-2181935
อีเมล