บริการบันทึกข้อมูลภาพและเสียง

ให้บริการบันทึกข้อมูลในรูปแบบของสื่อเสียง ภาพนิ่ง และวีดิทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น พระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ งานประชุมนานาชาติ งานเสวนา การอบรม กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการบันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียน มีการบันทึกหลายรูปแบบขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละงาน สามารถปรึกษาการขอรับบริการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าบริการผลิตสื่อมัลติมีเดียตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถติดต่อสอบถามค่าบริการผลิตสื่อได้ที่
ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร
โทร. 02-2182946, 02-2181935
อีเมล