Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


ทำไมคนที่ทำงานเก่งที่สุดถึงใช้สมุดกราฟ

ทำไมคนที่ทำงานเก่งที่สุดถึงใช้สมุดกราฟ

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ Masafumi Takahashi ให้ข้อมูลในบทนำว่า สมุดกราฟ คือ สมุดที่ที่ปรึกษาของบริษัทแมคคินซีย์และนักเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัยโตเกียวเลือกใช้ เหตุผลว่าทำไมคนเก่งถึงใช้สมุดกราฟ ผลลัพธ์ของการใช้สมุดกราฟที่ช่วยความจำดีขึ้น คิดวิเคราะห์ได้มีเหตุผล แก้ปัญหาได้ดีขึ้น นำเสนอได้ดีขึ้น มีแรงจูงใจมากขึ้น และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ชีวิตจะเปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนวิธีจดโน้ต กฎ 3 ข้อในการจดโน้ตที่พบได้จากสมุดโน้ตของคนเก่ง เนื้อหา วิธีการ และเคล็ดลับตามบทต่าง ๆ ดังนี้ ถ้าอยากเปลี่ยนชีวิต ให้เริ่มจากการเปลี่ยนสมุดโน้ต ความลับของสมุดโน้ตแมคคินซีย์ที่ที่ปรึกษาของแมคคินซีย์ทุกคนต้องใช้ สมุดโน้ตสำหรับการเรียน สมุดโน้ตสำหรับการทำงาน ทางลัดที่นำไปสู่ความสำเร็จคือสมุดโน้ตสำหรับการนำเสนอ และบทส่งท้าย... สมุดโน้ตที่จะเนรมิตให้ฝันเป็นจริง

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สารพันเทคนิคพิชิตสอบ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)371.30281 ม269ท 2561DUE 01-06-21
Central Library (5th Floor)371.30281 ม269ท 2561DUE 01-06-21
Engineering Libraryบ 725 2561CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram