๗ รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี

๗ รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี

หนังสือจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามหามงคลเฉลิมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 นำเสนอเนื้อหา พระราชประวัติ พระราชินีคู่พระบารมีแห่งสยาม ทรงวางรากฐานการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับรัฐสภา พระราชกรณียกิจด้านสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ พระราชกรณียกิจการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย เพราะพระอัจฉริยภาพยิ่งใหญ่ ประชาชนจึงเปี่ยมสุข สดุดีเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 สก732 2560CHECK SHELVES
Central Library : Audio-Visual Collection (3rd Floor)92 สก732 2560LIB USE ONLY
Arts Library : Rarebook CollectionRB DS570.6.S2 จ254 2560LIB USE ONLY

updated by Sumal Chausaraku

views 13