Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


ผู้ชายมาจากดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ (Men are from Mars, women are from Venus)

ผู้ชายมาจากดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ (Men are from Mars, women are from Venus)

...หนังสือเล่มนี้จะทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างผู้ชายและผู้หญิงได้ดีที่สุด จะเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นอย่างดี จะพบกับแนวทางต่าง ๆ ที่ทุกคนทำได้และได้ผลที่จะช่วยให้ชีวิตคู่เต็มไปด้วยความสุข ตอบปัญหาหลายอย่างที่ไม่มีใครเคยตอบ ทราบต้นตอความขัดแย้งและการแก้ไข เช่น ทำไมเวลาเกิดปัญหา ผู้ชายจึงชอบเก็บตัวอยู่เงียบ ๆ คนเดียว ในขณะที่ผู้หญิงต้องหาทางพูดให้ใครสักคนฟัง ... (คำนำ)

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ มี 13 บท ดังนี้ 1. ผู้ชายมาจากดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ 2. เรื่องของนายช่างและหญิงนักปรับปรุง 3. ชายหลบเข้าถ้ำ ผู้หญิงพร่ำพรรณนา 4. ทำอย่างไรให้อีกฝ่ายสนใจ 5. พูดกันคนละภาษา 6. นิสัยผู้ชายเหมือนกับหนังสติ๊ก 7. นิสัยผู้หญิงเปรียบเหมือนกับคลื่น 8. ความต้องการทางอารมณ์ไม่เหมือนกัน 9. จะไม่ให้มีปากเสียงกันได้อย่างไร 10. วิธีทำคะแนนเพื่อพิชิตใจเพศตรงข้าม 11. จะสื่อความรู้สึกที่ยากจะบรรยายออกมาได้อย่างไร 12. จะพูดอย่างไรให้ได้ดั่งใจ และ 13. จะคงมนต์เสน่ห์แห่งรักให้ยั่งยืนตลอดไปได้อย่างไร

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี” เดือน กุมภาพันธ์ 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.2 ก762ผ 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158.2 ก762ผ 2562CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram