ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม

ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม

หนังสือนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรม ศิลปกรรม และการถ่ายภาพ ที่ทรงสร้างสรรค์งานด้านศิลปะอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ตราบจนปัจจุบัน โดยคัดเลือกผลงานที่โดเด่นแต่ละด้านมาประมวลไว้พร้อมบทความเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของงานศิลปะแต่ละด้านที่ทรงรังสรรค์ขึ้น

 • กว่าจะเป็น “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม”
 • “The Making of a Siamese Royal Talent - Sirindhorn”
 • ศิลปกรรมรังสรรค์
 • วรรณศิลป์สุนทรีย์
 • แสง สี เงาฉาย
 • หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562


  LOCATIONCALL#STATUS
  Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 92683CHECK SHELVES
  Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[สธ] 92 ท622ศส 2558LIB USE ONLY
  Central Library : Reserve Collection (1st Floor)92 ท622ศสCHECK SHELVES
  CU Memorial Hall Library923.1593 ท256ศสCHECK SHELVES
  Arts Library : Special CollectionW DS570.6.D4 ศ237 2538LIB USE ONLY
  Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.Pic DS570.6.D4 ศ237 2558CHECK SHELVES
  Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.Pic DS570.6.D4 ศ237 2558CATALOGING
  Education Library : Reference Collection923.1593 ท256ศสLIB USE ONLY
  Education Library : Reference Collection923.1593 ท256ศสLIB USE ONLY
  Communication Arts Library923.1593 ท622ศ 2558CHECK SHELVES

  updated by Sumal Chausaraku

  views 42