Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


หนึ่ง บวก หนึ่ง เท่ากับ สาม (One plus one equals three)

หนึ่ง บวก หนึ่ง เท่ากับ สาม (One plus one equals three)

... สตีฟ จ็อบส์ กล่าวว่า แนวคิดใหม่ ๆ เป็นเพียงการจับองค์ประกอบเก่า ๆ มาผสมผสานกันในรูปแบบใหม่ เขาบอกว่าความสามารถในการหารูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ นั่นคือ สิ่งที่ทำให้บางคนมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่า คนเหล่านั้นสังเกตเห็นความเชื่อมโยงและมองเห็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ของสิ่งต่าง ๆ ได้ดีกว่า... (บทนำ)

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหา 9 ส่วน ดังนี้

  1. การเสียใจภายหลังแย่กว่าการขายหน้า – สิ่งที่มีอยู่สำคัญกว่าสิ่งที่ไม่มี สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความกลัว การเสียใจภายหลังแย่กว่าการขายหน้า สิ่งที่คนหัวทึบมองไม่เห็น...
  2. การออกแบบทางเลือก – การออกแบบทางเลือก การอ่านทำให้เราเป็นอิสระ ให้ดอกไม้พูดแทน หาวิธีใหม่ การตีกรอบและการตีกรอบใหม่...
  3. ยึดมั่นในจิตวิญญาณของกฎหมาย ไม่ใช่กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร – เป็นที่ยอมรับหรือถูกหยามเหยียด การคิดเป็นเรื่องยาก เมื่อการคิดกลายเป็นอุปสรรค...
  4. ข้อความคือสื่อกลาง – ภาษาที่เหมาะสม การนำเสนอเหนือกว่ากลยุทธ์ ข้อมูลมหาศาลกับการใช้ข้อมูลอย่างฉลาด ข้อความคือสื่อกลาง นำเสนอไอเดียด้วยไม้จิ้มฟัน...
  5. หายนะคือของขวัญ – หายนะคือของขวัญ แผนสำรอง ความคิดสร้างสรรค์เริ่มต้นจากข้อสรุป...
  6. คุณค่าของความไม่รู้ – สูตรสำเร็จยับยั้งการคิด พวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ แรงกระตุ้น...
  7. จงตั้งคำถามกับคำถาม – ตีความโจทย์ใหม่ สิ่งที่สำคัญที่สุดมีเพียงอย่างเดียว...
  8. ความเชื่อเหนือข้อเท็จจริง – จงสร้างความต้องการก่อนจะขาย สองหัวก็สองความคิด การเขียนคือการปรับแก้ การพูดคุยเป็นเรื่องดี จุดที่คนอื่นไม่สนใจ...
  9. ความคิดสร้างสรรค์คือความยุ่งเหยิง – ชีวิตคือการขาย ความคิดสร้างสรรค์คือความยุ่งเหยิง การเรียนรู้หยุดยั้งการคิดอย่างไร...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “คิด คิด... คิดสร้างสรรค์” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.42 ท158ห 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.42 ท158ห 2562CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram